ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

گردبر استیل

Rating:
( 1 Rating )

589865890x145

352 637035401082709817گردبر استیل ،پخش کننده گردبر استیل ،انواع گردبر استیل ،فروش گردبر استیل ،بورس گردبر استیل ،گردبر استیل فگردبر استیل ،گردبر استیل فگردبر استیل در سایز مختلف،گردبر استیل چینی،گردبر استیل ففروش گردبر استیل فپخش گردبر استیل فانواع گردبر استیل در سایز مختلف،پخش گردبر استیل فبورس گردبر استیل فانواع گردبر استیل فگردبر استیل در سایز مختلف،پخش گردبر استیل در سایز مختلف،گردبر استیل ففروش گردبر استیل فانواع گردبر استیل d701418251739d388563e10507bd83a158669428 1609399813img 1582 1 1

8 oLPLMvZG8qLTDg2258330 0bU8k9 r m

گردبر استیل،گردبر استیل در سایزهای مختلف،گردبر استیل سرالماس،گردبر استیل تایوان،گردبر استیل چینی،گردبر اهن ،گردبر مگنت ،گردبر سرالماس،گردبرگردبر HSS مخصوص استیل،گردبر الماسه ،گردبر الماسه ،گردبر الماسه تایوان ،گردبر الماسه چینی،گردبر الماس،پخش کننده گردبر الماسه ،فروش گردبر الماس،قیمت مناسب گردبر الماسه ،بورس گردبر الماسه ،گردبر الماسه جنس خوب،فروش انواع گردبر الماسفگردبر اهن ،گردبر استیل فگردبر فولاد،گردبر مگنت ،گردبر مخصوص استیل ،قیمت مناسب گردبر 'گردبر استیل یا کردبر سرالماس ابزاری است که بر روی دریل نصب میشود جهت سوراخ کاری راحت استیل و اهن مورد استفاده قرار میگیرد،گردبر استیل در سایزهای مختلف موجود میباشد گردبر استیل بر روی ان الماس ،گردبر استیل ،فروش انواع گردبر استیل در سایزهای مختلف ،پخش کننده گردبر استیل ،گردبر استیل سرالماس،گردبر استیل در سایزمختلف،پخش گردبر استیل ،انواع گردبر استیل گردبر استیل ،پخش گردبر استیل ،بورس گردبر استیل ،انواع گردبر استیل ،گردبر سرالماس،بورس گردب ر استیل ،انواع گردبر استیل ،پخش کننده گردبر استیل ،فروش گردبر استیل ،انواع گردبر استیل ،پخش گردبر استیل ،گردبر استیل در سایز مختلف،بورس گردبر استیل ،گردبر استیل،گردبر استیل در سایز و اندازه مختلف،گردبر استیل ،پخش انواع گردبر استیل فبورس گردبر استیل ،گردبر استیل در سایز و اندازه مختلف،فروش انواع گردبر استیل ،گردبر استیل ،پخش انواع گردبر استیل ،گردبر استیل ،پخش انواع گردبر استیل ،بورس گردبر استیل ،پخش گردبر استیل ،گردبر استیل ،انواع گردبر استیل ،پخش گردبر استیل  411071951980 3 201x201

شرح کالا سایز شرح کالا سایز شرح کالا سایز شرح کالا سایزاین نوع گردبرها مناسب برای کلیه فلزات آلیاژی، آهن و استیل را دارند. به این نکته توجه داشته باشید که در زمان استفاده از این محصول سه نظام دریل ( عدم وجود خلاصی و یا لنگی ) سالم باشد و جهت سوراخکاری فلزات نرم از دور بالای دریل و برای فلزات سخت از دور پائین استفاده کنید.
در استفاده از این گردبر باید دقت کرد که سه نظام دستگاه از نظر لقی و عدم وجود خلاصی کاملا سالم باشد و در هنگام سوراخکاری برای فلزات نرم ، سرعت دستگاه بالا باشد و برای سوراخکاری با فلزات سخت سرعت و دور دستگاه کم باشد.
گرد بر معمولا برای بریدن دایره ای و گرد بر روی آهن *چوب*دیوار و… استفاده میشود.
گرد برهای سر الماسHSSتیپSLمخصوص سوراخکاری فولادهای آلیاژی*آهن*مس*آلومینیوم*برنج و PVC و…قابلیت سوراخکاری تا ضخامت2mmاز قطر12mm-150mm
گردبرهای سر الماسT.C.TتیپHG,HLمخصوص سوراخکاری استیل فولادهای آلیاژی*آهن*مس*آلومینیوم*برنج و PVC و…قابلیت سوراخکاری از قطر های14mm-160mm
گرد برهای سر الماسHT مخصوص سوراخکاری بتن*انواع سنگ ها*آجر*سازه های سیمانی و….قابلیت سوراخکاری از قطر های25mm-110mm
گردبرهای استیل با قابلیت سوراخکاری تا ضخامت 5 میلیمتر و از سایز 14 میلیمتر تا 160 میلیمتر موجود می باشند,
گردبر HSS مخصوص استیل ۱۲ گردبر HSS مخصوص استیل ۲۴ گردبر HSS مخصوص استیل ۳۵ گردبر HSS مخصوص استیل ۶۵
گردبر HSS مخصوص استیل ۱۴ گردبر HSS مخصوص استیل ۲۵ گردبر HSS مخصوص استیل ۳۸ گردبر HSS مخصوص استیل ۶۵
گردبر HSS مخصوص استیل ۱۶ گردبر HSS مخصوص استیل ۲۶ گردبر HSS مخصوص استیل ۴۰ گردبر HSS مخصوص استیل ۶۷
گردبر HSS مخصوص استیل ۱۸ گردبر HSS مخصوص استیل ۲۷ گردبر HSS مخصوص استیل ۴۲ گردبر HSS مخصوص استیل ۷۰
گردبر HSS مخصوص استیل ۱۹ گردبر HSS مخصوص استیل ۸ گردبر HSS مخصوص استیل ۴۵ گردبر HSS مخصوص استیل ۸۰
گردبر HSS مخصوص استیل ۲۰ گردبر HSS مخصوص استیل ۲۹ گردبر HSS مخصوص استیل ۵۰ گردبر HSS مخصوص استیل ۹۰
گردبر HSS مخصوص استیل ۲۱ گردبر HSS مخصوص استیل ۳۰ گردبر HSS مخصوص استیل ۵۱ گردبر HSS مخصوص استیل ۱۰۰
گردبر HSS مخصوص استیل ۲۲ گردبر HSS مخصوص استیل ۳۲ گردبر HSS مخصوص استیل ۵۵ گردبر HSS مخصوص استیل ۱۱۰
گردبر HSS مخصوص استیل ۲۳ گردبر HSS مخصوص استیل ۳۴ گردبر HSS مخصوص استیل ۶۰ گردبر HSS مخصوص استیل ۱۲۰
گرد بر ۸% کبالتLX

شرح کالا سایز شرح کالا سایز شرح کالا سایز شرح کالا سایز
اره گردبر ۸%کبالت ۱۴ اره گردبر ۸%کبالت ۲۴ اره گردبر ۸%کبالت ۳۳ اره گردبر ۸%کبالت ۴۲ اره گردبر ۸%کبالت ۵۱
اره گردبر ۸%کبالت ۱۶ اره گردبر ۸%کبالت ۲۵ اره گردبر ۸%کبالت ۳۴ اره گردبر ۸%کبالت ۴۳ اره گردبر ۸%کبالت ۵۲
اره گردبر ۸%کبالت ۱۷ اره گردبر ۸%کبالت ۲۶ اره گردبر ۸%کبالت ۳۵ اره گردبر ۸%کبالت ۴۴ اره گردبر ۸%کبالت ۵۳
اره گردبر ۸%کبالت ۱۸ اره گردبر ۸%کبالت ۲۷ اره گردبر ۸%کبالت ۳۶ اره گردبر ۸%کبالت ۴۵ اره گردبر ۸%کبالت ۵۴
اره گردبر ۸%کبالت ۱۹ اره گردبر ۸%کبالت ۲۸ اره گردبر ۸%کبالت ۳۷ اره گردبر ۸%کبالت ۴۶ اره گردبر ۸%کبالت ۵۵
اره گردبر ۸%کبالت ۲۰ اره گردبر ۸%کبالت ۲۹ اره گردبر ۸%کبالت ۳۸ اره گردبر ۸%کبالت ۴۷ اره گردبر ۸%کبالت ۵۶
اره گردبر ۸%کبالت ۲۱ اره گردبر ۸%کبالت ۳۰ اره گردبر ۸%کبالت ۳۹ اره گردبر ۸%کبالت ۴۸ اره گردبر ۸%کبالت ۵۷
اره گردبر ۸%کبالت ۲۲ اره گردبر ۸%کبالت ۳۱ اره گردبر ۸%کبالت ۴۰ اره گردبر ۸%کبالت ۴۹ اره گردبر ۸%کبالت ۵۸
اره گردبر ۸%کبالت ۲۳ اره گردبر ۸%کبالت ۳۲ اره گردبر ۸%کبالت ۴۱ اره گردبر ۸%کبالت ۵۰ اره گردبر ۸%کبالت ۵۹
اره گردبر ۸%کبالت ۶۰ اره گردبر ۸%کبالت ۷۰ اره گردبر ۸%کبالت ۸۰ اره گردبر ۸%کبالت ۹۱ اره گردبر ۸%کبالت ۱۰۲
اره گردبر ۸%کبالت ۶۱ اره گردبر ۸%کبالت ۷۱ اره گردبر ۸%کبالت ۸۱ اره گردبر ۸%کبالت ۹۲ اره گردبر ۸%کبالت ۱۰۵
اره گردبر ۸%کبالت ۶۲ اره گردبر ۸%کبالت ۷۲ اره گردبر ۸%کبالت ۸۲ اره گردبر ۸%کبالت ۹۳ اره گردبر ۸%کبالت ۱۱۲
اره گردبر ۸%کبالت ۶۳ اره گردبر ۸%کبالت ۷۳ اره گردبر ۸%کبالت ۸۳ اره گردبر ۸%کبالت ۹۴ اره گردبر ۸%کبالت ۱۱۴
اره گردبر ۸%کبالت ۶۴ اره گردبر ۸%کبالت ۷۴ اره گردبر ۸%کبالت ۸۴ اره گردبر ۸%کبالت ۹۵ اره گردبر ۸%کبالت ۱۱۵
اره گردبر ۸%کبالت ۶۵ اره گردبر ۸%کبالت ۷۵ اره گردبر ۸%کبالت ۸۵ اره گردبر ۸%کبالت ۹۶ اره گردبر ۸%کبالت ۱۲۰
اره گردبر ۸%کبالت ۶۶ اره گردبر ۸%کبالت ۷۶ اره گردبر ۸%کبالت ۸۶ اره گردبر ۸%کبالت ۹۷ اره گردبر ۸%کبالت ۱۲۵
اره گردبر ۸%کبالت ۶۷ اره گردبر ۸%کبالت ۷۷ اره گردبر ۸%کبالت ۸۷ اره گردبر ۸%کبالت ۹۸ اره گردبر ۸%کبالت ۱۳۰
اره گردبر ۸%کبالت ۶۸ اره گردبر ۸%کبالت ۷۸ اره گردبر ۸%کبالت ۸۹ اره گردبر ۸%کبالت ۹۹ اره گردبر ۸%کبالت ۱۳۵
اره گردبر ۸%کبالت ۶۹ اره گردبر ۸%کبالت ۷۹ اره گردبر ۸%کبالت ۹۰ اره گردبر ۸%کبالت ۱۰۰ اره گردبر ۸%کبالت

گردبر استیل

آدرس ما :

تهران - میدان حسن آباد - جنب بازارچه حسن آباد - پلاک 2

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا