ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

فرز اره ای معمولی

Rating:
( 0 Rating )

5698524فرز اره ای یکی از ابزارهایی است که برای برش در تولیدات چوبی و MDF استفاده می شود. با استفاده از فرز اره ای شما می توانید برش های دقیقی را انجام دهید. همچنین برای براده برداری از قطعه کار در فرزکاری از تیغه فرز استفاده می شود، تیغه فرز دارای لبه هایی مانند رنده تراشکاری است که روی یک سطح دایره ای قرار گرفته اند. فرز اره ای ابزاری است جهت برشکاری اهن فرز اره ای معمولی ،فرز اره ای

فرزاره ای،فرزاره ای کبالdfhت،فرزاره ای الماسه ،فرزاره ای معمولی،فرزاره ای دنده ریز،فرزاره ای اهن،فرزاره ای استیل ،فرزاره ای ،پخش کننده انواع فرزاره ای،بورس فرزاره ای،فرزلاره ای ابزاری است جهت شیار زدن ابزار مورد استفاده قرار میگیرد ،فرز اره ای الماسه ،فرزاره ای کبالت،فرزاره ای اهن،فرزاره ای تمام الماس،فرز اره ای چک،فروش انواع فرزاره ای،پخش کننده فرزاره ایبورس فرزاره ای،انواع فرزاره ای،فرزاره ای چینی،فرزاره ای روکش دار،فرزاره ای استیل ففرزاره ای اهن،فرزاره ای،فرز اره ای،پخش انواع فرز اره ای،فرز اره ای کبالت ،فرز اره ای الماسه ،فرز اره ای روکش دار،فروش فرز اره ای،فرز اره ای چینی،فرز اره ای،فرز اره ای دنده ریز،فرز اره ای معمولی،فرز اره ای ،فروش انواع فرز اره ای،فرز اره ای،فرز اره ای دنده ریز،فرز اره ای دنده 

e468f208484646f4838aa142c2f19ad7فرزاره ای ،فرزاره ای کبالت ،فرزاره ای تمام الماس،فرزاره ای چک،فرزاره ای المان ،فرزاره ای چینی،فرزاره ای بلغار،فرزاره ای روس،فرزاره ای چک،فرزاره معمولی،پخش کننده فرزاره ای،بورس فرزاره ایفانواع فرزاره ای،فرزاره ای،فرز اره ای ،فروش فرزاره ای،فرزاره ای،فرزاره ای چیست ،ابزار برشکاری،قیمت فرزاره ای،فرز،فروش انواع فرزاره ای،تیغ اره ،فرز اره ای الماسه ،فرز اره ای کبالت،فرز اره ای روکش،انواع فرز اره ای،پخش کننده فرز اره ای،بورس فرز اره ای،پخش فرز اره ای،بورس فرز اره ای،فروش فرز اره ای،انواع فرز اره ای،پخش فرز اره ای،فرز اره ای الماسه ،فرز اره ای کبالت ،فرز اره ای دنده ریز،فرز اره ای دنده درشت ،پخش فرز اره ای،انواع فرز اره ای،فروش فرز اره ای،فرز اره ای معمولی،فروش فرز اره ای کبالت ،انواع فرز اره ای،فرز اره ای کبالت،فرز اره ای الماس،انواع فرز اره ای،پخش فرز اره ای،بورس فرز اره ای،پخش فرز اره ای،فروش فرز اره ای،فرز اره ای دنده ریز،فروش فرز اره ای الماس،فرز اره ای کبالت

1130779501

fare2

فرز اره ای ،فرز اره ،فرز اره ای معمولی،فرز اره ای چینی،فرز اره ای چک ،فرز اره ای چینی،فرز اره المان غربی،فرز اره ای ،فرز اره ای در سایزهای مختلف ،فرز اره ای ،فرز اره ای ،فرز برش،فرز اره ای سری،فرز اره ای چوب ،فرز اره ای اهن بر،فرز اره ای کبالت ،فرز اره ای استیل بر،فرز اره ای فولادبر،فرز اره ای الماسه ،فرز اره ای دندانه ریز ،فرز اره ای سریفرز اره ای معمولیفرز اره ای ،فرز اره ای معمولی،فرز اره ای دنده ریز،فرز اره ای دنده درشت ،فرز اره ای اهن ،فرزاره ای چوب،فرز اره ای،پخش کننده فرز اره ای،فروش فرز اره ای،فرز اره ای المان ،فرز اره ای معمولی،فرز اره ای الماسه ،فرز اره ای چینی،فرز اره ای کبالت ،فروش انواع فرز اره ای،پخش فرز اره ای،فرز،فرزط اره ای،فرز اره ای کبالت ،فرز اره ای الماسه،فرز اره ای ،فروش انواع فرز اره ایفپخش کننده فرز اره ایفانواع فرز اره ای،بورس فرز اره ای،فرز اره ای الماسه ،فرز اره ای تنگستن ،فرز اره ای کبالت ،فرز اره ای،فرز اره ای کبالت،فرز اره ای الماسه ،فرز اره ای کبالت دار،فرز اره ای ،فرز اره ای چینی،فرز اره ای الماسه ،فرز اره ای چوب،فرز اره ای استیل ،فرز اره ایفرز اره ایفرز اره ای معمولیفرز اره ای معمولی

 فرز اره ای
مشخصات کالا
سایز
(ضخامت×قطر)
MM
قیمت
(تومان)
فرز اره ای ۰,۵×۲۰
فرز اره ای
۰,۶×۲۰
فرز اره ای
۱×۲۰
فرز اره ای
۱,۲×۲۵
فرز اره ای
۱,۶×۲۵
فرز اره ای
۲×۲۵
فرز اره ای
۲,۵×۲۵
فرز اره ای
۳×۲۵
فرز اره ای
۴×۲۵

مشخصات کالا
سایز
(ضخامت×قطر)
MM
قیمت
(تومان)
فرز اره ای
۵×۲۵
فرز اره ای
۶×۲۵
فرز اره ای
۰,۶×۳۲
فرز اره ای
۰,۸×۳۲
فرز اره ای
۱×۳۲
فرز اره ای
۱,۲×۳۲
فرز اره ای
۱,۶×۳۲
فرز اره ای
۲×۳۲
فرز اره ای
۲,۵×۳۲

مشخصات کالا
سایز
(ضخامت×قطر)
MM
قیمت
(تومان)
فرز اره ای
۳×۳۲
فرز اره ای
۴×۳۲
فرز اره ای
۵×۳۲
فرز اره ای
۶×۳۲
فرز اره ای
۱,۲×۴۰
فرز اره ای
۱,۵×۴۰
فرز اره ای
۱,۶×۴۰
فرز اره ای
۲×۴۰
فرز اره ای
۲,۵×۴۰

مشخصات کالا
سایز
(ضخامت×قطر)
MM
قیمت
(تومان)
فرز اره ای
۳×۴۰
فرز اره ای
۴×۴۰
فرز اره ای
۵×۴۰
فرز اره ای
۶×۴۰
فرز اره ای
۰,۳×۵۰
فرز اره ای
۰,۴×۵۰
فرز اره ای
۰,۵×۵۰
فرز اره ای
۰,۶×۵۰
فرز اره ای
۰,۸×۵۰

مشخصات کالا
سایز
(ضخامت×قطر)
MM
قیمت
(تومان)
فرز اره ای
۱×۵۰
فرز اره ای
۱,۲×۵۰
فرز اره ای
۱,۶×۵۰
فرز اره ای
۲×۵۰
فرز اره ای
۲,۵×۵۰
فرز اره ای
۳×۵۰
فرز اره ای
۴×۵۰
فرز اره ای
۵×۵۰
فرز اره ای
۶×۵۰
مشخصات کالا
سایز
(ضخامت×قطر)
MM
قیمت
(تومان)
فرز اره ای
۰,۳×۶۳
فرز اره ای
۰,۴×۶۳
فرز اره ای
۰,۵×۶۳
فرز اره ای
۰,۶×۶۳
فرز اره ای
۰,۸×۶۳
فرز اره ای
۱×۶۳
فرز اره ای
۱,۲×۶۳
فرز اره ای
۱,۳×۶۳
فرز اره ای
۱,۵×۶۳
مشخصات کالا
سایز
(ضخامت×قطر)
MM
قیمت
(تومان)
فرز اره ای
۱,۶×۶۳
فرز اره ای
۱,۸×۶۳
فرز اره ای
۲×۶۳
فرز اره ای
۲,۵×۶۳
فرز اره ای
۳×۶۳
فرز اره ای
۴×۶۳
فرز اره ای
۵×۶۳
فرز اره ای
۶×۶۳
فرز اره ای
۰,۳×۸۰
مشخصات کالا
سایز
(ضخامت×قطر)
MM
قیمت
(تومان)
فرز اره ای
۰,۴×۸۰
فرز اره ای
۰,۵×۸۰
فرز اره ای
۰,۶×۸۰
فرز اره ای
۰,۸×۸۰
فرز اره ای
۱×۸۰
فرز اره ای
۱,۲×۸۰
فرز اره ای
۱,۵×۸۰
فرز اره ای
۱,۶×۸۰
فرز اره ای
۲×۸۰
مشخصات کالا
سایز
(ضخامت×قطر)
MM
قیمت
(تومان)
فرز اره ای
۲,۵×۸۰
فرز اره ای
۳×۸۰
فرز اره ای
۳,۵×۸۰
فرز اره ای
۴×۸۰
فرز اره ای
۵×۸۰
فرز اره ای
۶×۸۰
فرز اره ای
۰,۵×۱۰۰
فرز اره ای
۰,۶×۱۰۰
فرز اره ای
۰,۸×۱۰۰
مشخصات کالا
سایز
(ضخامت×قطر)
MM
قیمت
(تومان)
فرز اره ای
۱×۱۰۰
فرز اره ای
۱,۲×۱۰۰
فرز اره ای
۱,۵×۱۰۰
فرز اره ای
۱,۶×۱۰۰
فرز اره ای
۲×۱۰۰
فرز اره ای
۲,۵×۱۰۰
فرز اره ای
۳×۱۰۰
فرز اره ای
۳,۵×۱۰۰
فرز اره ای
۴×۱۰۰
مشخصات کالا
سایز
(ضخامت×قطر)
MM
قیمت
(تومان)
فرز اره ای
۵×۱۰۰
فرز اره ای
۶×۱۰۰
فرز اره ای
۰,۶×۱۲۵
فرز اره ای
۰,۸×۱۲۵
فرز اره ای
۱×۱۲۵
فرز اره ای
۱,۲×۱۲۵
فرز اره ای
۱,۵×۱۲۵
فرز اره ای
۱,۶×۱۲۵
فرز اره ای
۲×۱۲۵
مشخصات کالا
سایز
(ضخامت×قطر)
MM
قیمت
(تومان)
فرز اره ای
۲,۵×۱۲۵
فرز اره ای
۳×۱۲۵
فرز اره ای
۴×۱۲۵
فرز اره ای
۵×۱۲۵
فرز اره ای
۶×۱۲۵
فرز اره ای
۱×۱۶۰
فرز اره ای
۱,۲×۱۶۰
فرز اره ای
۱,۵×۱۶۰
فرز اره ای
۱,۶×۱۶۰
مشخصات کالا
سایز
(ضخامت×قطر)
MM
قیمت
(تومان)
فرز اره ای
۲×۱۶۰
فرز اره ای
۲,۵×۱۶۰
فرز اره ای
۳×۱۶۰
فرز اره ای
۴×۱۶۰
فرز اره ای
۵×۱۶۰
فرز اره ای
۶×۱۶۰
فرز اره ای
۱,۲×۲۰۰ _ ۱×۲۰۰
فرز اره ای
۱,۶×۲۰۰
فرز اره ای
۲×۲۰۰

فرز اره ای معمولی

آدرس ما :

تهران - میدان حسن آباد - جنب بازارچه حسن آباد - پلاک 2

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا