ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

پایه ساعت گرانیتی

Rating:
( 2 Ratings )

290 600x600

 

انواع پایه ساعت اندازه گیری،پخش کننده پایه ساعت اندازه گیریپایه ساعت گرانیتی،پایه ساعت گرانیتی،انواع پایه ساعت گرانیتی،پخش کننده پایه ساعت گرانیتی،بورس پایه ساعت گرانیتی؛انواع پایه ساعت گرانیتی،پایه ساعت اندازه گیری،پایه ساعت اندازه گیری،پایه ساعت گرانیتی،پایه ساعت گرانیتی اسیمیتو،پایه ساعت گرانیتی اکاد ،پایه ساعت گرانیتی متاتیو،پخش کننده پایه ساعت گرانیتی،پایه ساعت گرانیتی داسکار،پایه ساعت گرانیتی اینسایز،پایه ساعت گرانیتی،فروش پایه ساعت گرانیتی،پایه ساعت ،سایز،پایه ساعت گرانیتی،پایه ساعت اندازه گیری،پایه ساعت گرانیتی اکاد،پایه ساعت گرانیتی اینسایز،پایه ساعت گرانیتی متاتیو،پایه ساعت گرانیتی اسیمیتو،پایه ساعت گرانیتی چینی،انواع پایه ساعت گرانیتی،پخش پایه ساعت گرانیتی،بورس پایه ساعت گرانیتی،فروش پایه ساعت گرانیتی،پخش پایه ساعت گرانیتی،پایه ساعت اندازه گیری
کد کالا
پایه ساعت گرانیتی
۵۰×۱۵۰×۲۰۰ ۶۷۰-۲۲-۰
پایه ساعت گرانیتی
۵۰×۲۰۰×۳۰۰ ۶۷۰-۲۳-۰
پایه ساعت گرانیتی
۵۰×۱۵۰×۱۵۰ ۶۷۰-۳۱-۰
پایه ساعت گرانیتی
۵۰×۲۳۰×۱۵۰ ۶۷۰-۳۲-۰

 

پایه ساعت گرانیتی،پایه ساعت اندازه گیری،پایه ساعت ،پخش کننده پایه ساعت ،فروش پایه ساعت گرانیتی،انواع پایه ساعت گرانتیتی،پایه ساعت گرانیتی اینسایز،پایه ساعت گرانیتی اکاد،پایه ساعت گرانیتی اسیمیتو،پایه ساعت گرانیتی متاتیو،پخش کننده پایه ساعت ،انواع پایه ساعت اندازه گیری\ پایه ساعت گرانیتی،پایه ساعت اندازه گیری،پخش کننده پایه ساعت گرانینی،انواع پایه ساعت گرانیتی،پایه ساعت اندازه گیری،پایه ساعت گرانیتی،بورس پایه ساعت گرانیتی،پایه ساعت اندازه گیری،پایه ساعت اندازه گیری،پایه ساعت گرانیتی،پخش کننده پایه ساعت ،فروش پایه ساعت اندازه گیری،پایه ساعت گرانیتی،پایه ساعت اندازه گیری،پخش پایه ساعت اندازه گیری،فروش پایه ساعت گرانیتی،پایه ساعت گرانیتی،پایه ساعت گرانیتی ابزاری است دقیق اندازه گیری محسوب میشود،پایه ساعت گرانیتی در مدل های مختلف میباشد ،پایه ساعت گرانیتی ،فروش انواع پایه ساعت گرانیتی،پایه ساعت گرانیتی اکاد،پایه ساعت اندازه گیری اسیمیتو،پایه ساعت گرانیتی متاتیو،پایه ساعت گرانیتی داسکار،پایه ساعت گرانیتی چینی،پایه ساعت 

Precision Granite Standsایه ساعت اندیکاتور گرانیتی
استفاده از صفحه صافی گرانیتی برای این پایه ساعت کاربرد از ان را نسبت به سایز پایه
ساعت ها متمایز نموده و کاربرد آن برای آژمایشگاه های مترولوژی و کالیبراسیون
مناسب شده است.این نوع پایه صاعت صفحه گرانیتی از ستون و بند و بست ساعت
تشکیل شده است
پایه ساعت گرانیتی آسیمتو محصول کشور هنگ کنگ میباشد
پایه ساعت گرانیتی آسیمتو در سایز های مختلف موجود میباشد که عبارت اند از:
پایه ساعت گرانیتی سایز 50*150*200 آسیمتو
پایه ساعت گرانیتی سایز 50*200*300 آسیمتو
پایه ساعت گرانیتی سایز 50*150*150 آسیمتو
پایه ساعت گرانیتی سایز 50*230*150 آسیمتو
پایه ساعت اندیکاتور گرانیتی آسیمتو،پایه ساعت اندیکاتور گرانیتی میتوتویو،پایه
ساعت اندیکاتور گرانیتی اینسایز،فروش پایه ساعت گرانیتی آسیمتو،خرید پایه ساعت،پایه ساعت گرانیتی،پخش پایه ساعت گرانیتی،انواع پایه ساعت گرانیتی،بورس پایه ساعت گرانیتی،پخش پایه ساعت گرانیتی،انواع پایه ساعت گرانیتی،فروش پایه ساعت گرانیتی،پایه ساعت گرانیتی ،پایه ساعت گرانیتی
گرانیتی آسیمتو،قیمت پایه ساعت اندیکاتور گرانیتی آکاد،قیمت پایه ساعت اندیکاتور
گرانیتی میتوتویو،فروش پایه ساعت اندیکیاتور گرانیتی اینسایز،قیمت پایه ساعت
گرانیتی هلیوس آلمان،پایه ساعت اندیکاتور گرانیتی در سایز های مختلف،پایه ساعت
150*230*50 گرانیتیcatalog Precision Granite Stands

فروش انواع پایه ساعت اندازه گیری،پایه ساعت اندازه گیری،پایه ساعت اندازه گیری چینی،پایه ساعت اندازه گیری اسیمیتو،پایه ساعت اندازه گیری اکاد،پایه ساعت اندازه گیری زاپنی،پایه ساعت اندازه گیری اینسایز،پایه ساعت اندازه گیری،پایه ساعت مفضلی،پایه ساعت گرانیتی،پایه ساعت خرطومی،فروش انواع پایه ساعت،پایه ساعت اندازه گیری مفضلی،پایه ساعت مفضلی،پایه ساعت خرطومی،پایه اندازه گیری خرطومی،پایه ساعت گرانیتی،پایه اندازه گیری گرانیتی،پخش انواع پایه ساعت گرانیتی،پایه ساعت اندازه گیری،پایه ساعت گرانیتی،پایه ساعت اندازه گیری،پایه ساعت گرانیتی،انواع پایه ساعت گرانیتی،پخش پایه ساعت گرانیتی،پایه ساعت در مدل مختلف،بورس پایه ساعت گرانیتی،پایه ساعت اندازه گیری،پایه ساعت گرانیتی اسیمیتو،پایه ساعت اکاد،پایه ساعت داسکار،پایه ساعت متاتیو،پایه ساعت چینی،انواع پایه ساعت ،پخش پایه ساعت ،بورس پایه ساعتپایه ساعت گرانیتیپایه پایه ساعت گرانیتیپایه ساعت ،پایه ساعت گرانیت ،پایه ساعت گرانیت درجه 1،قیمت پایه ساعت ،فروش پایه ساعت ،بورس پایه ساعت ،پخش کننده پایه ساعت ،پایه ساعت گرانیت ،پایه ساعت گرانیت ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی اسیمیتو،نمایندگی متاتیو،فروش انواع پایه ساعت ،پایه ساعت اندازه گیری،پخش کننده پایه ساعت ،بورس پایه ساعت گرانیتی،فروش پایه ساعت گرانیتی

 بورس ابزار اندازه گیری * پایه ساعت اندازه گیری مفصلی *پایه ساعت خرطومی* پایه ساعت گرانیتی اسیمتو*پایه ساعت اندازه گیری*پایه ساعت اندازه گیری مفصلی اسیمیتو*پایه ساعت خرطومی اسیمیتو* پایه ساعت گرانیتی اسیمتو*پایه ساعت اندازه گیری*پایه ساعت اندازه گیری اکادمفصلی *پایه ساعت خرطومی اکاد* پایه ساعت گرانیتی اکاد*پایه ساعت اندازه گیری*پایه ساعت اندازه گیری مفصلی متاتیو*پایه ساعت خرطومی متاتیو* پایه ساعت گرانیتی متاتیو*پایه ساعت اندازه گیری*پایه ساعت اندازه گیری مفصلی چینی *پایه ساعت خرطومی چینی* پایه ساعت گرانیتی چینی*پایه ساعت اندازه گیری*پایه ساعت ،پایه ساعت گرانیت ،پایه ساعت گرانیت درجه 1،قیمت پایه ساعت ،فروش پایه ساعت ،بورس پایه ساعت ،پخش کننده پایه ساعت ،پایه ساعت گرانیت ،پایه ساعت گرانیت ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی اسیمیتو،نمایندگی متاتیو،فروش انواع پایه ساعت ،پایه ساعت اندازه گیری،پخش کننده پایه ساعت ،بورس پایه ساعت گرانیتی،فروش پایه ساعت گرانیتیپایه ساعت ،پایه ساعت گرانیت ،پایه ساعت گرانیت درجه 1،قیمت پایه ساعت ،فروش پایه ساعت ،بورس پایه ساعت ،پخش کننده پایه ساعت ،پایه ساعت گرانیت ،پایه ساعت گرانیت ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی اسیمیتو،نمایندگی متاتیو،فروش انواع پایه ساعت ،پایه ساعت اندازه گیری،پخش کننده پایه ساعت ،بورس پایه ساعت گرانیتی،فروش پایه ساعت گرانیتیپایه ساعت ،پایه ساعت گرانیت ،پایه ساعت گرانیت درجه 1،قیمت پایه ساعت ،فروش پایه ساعت ،بورس پایه ساعت ،پخش کننده پایه ساعت ،پایه ساعت گرانیت ،پایه ساعت گرانیت ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی اسیمیتو،نمایندگی متاتیو،فروش انواع پایه ساعت ،پایه ساعت اندازه گیری،پخش کننده پایه ساعت ،بورس پایه ساعت گرانیتی،فروش پایه ساعت گرانیتیپایه ساعت ،پایه ساعت گرانیت ،پایه ساعت گرانیت درجه 1،قیمت پایه ساعت ،فروش پایه ساعت ،بورس پایه ساعت ،پخش کننده پایه ساعت ،پایه ساعت گرانیت ،پایه ساعت گرانیت ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی اسیمیتو،نمایندگی متاتیو،فروش انواع پایه ساعت ،پایه ساعت اندازه گیری،پخش کننده پایه ساعت ،بورس پایه ساعت گرانیتی،فروش پایه ساعت گرانیتیپایه ساعت ،پایه ساعت گرانیت ،پایه ساعت گرانیت درجه 1،قیمت پایه ساعت ،فروش پایه ساعت ،بورس پایه ساعت ،پخش کننده پایه ساعت ،پایه ساعت گرانیت ،پایه ساعت گرانیت ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی اسیمیتو،نمایندگی متاتیو،فروش انواع پایه ساعت ،پایه ساعت اندازه گیری،پخش کننده پایه ساعت ،بورس پایه ساعت گرانیتی،فروش پایه ساعت گرانیتیپایه ساعت ،پایه ساعت گرانیت ،پایه ساعت گرانیت درجه 1،قیمت پایه ساعت ،فروش پایه ساعت ،بورس پایه ساعت ،پخش کننده پایه ساعت ،پایه ساعت گرانیت ،پایه ساعت گرانیت ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی اسیمیتو،نمایندگی متاتیو،فروش انواع پایه ساعت ،پایه ساعت اندازه گیری،پخش کننده پایه ساعت ،بورس پایه ساعت گرانیتی،فروش پایه ساعت گرانیتیپایه ساعت ،پایه ساعت گرانیت ،پایه ساعت گرانیت درجه 1،قیمت پایه ساعت ،فروش پایه ساعت ،بورس پایه ساعت ،پخش کننده پایه ساعت ،پایه ساعت گرانیت ،پایه ساعت گرانیت ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی اسیمیتو،نمایندگی متاتیو،فروش انواع پایه ساعت ،پایه ساعت اندازه گیری،پخش کننده پایه ساعت ،بورس پایه ساعت گرانیتی،فروش پایه ساعت گرانیتیایه ساعت اندیکاتور گرانیتی
استفاده از صفحه صافی گرانیتی برای این پایه ساعت کاربرد از ان را نسبت به سایز پایه
ساعت ها متمایز نموده و کاربرد آن برای آژمایشگاه های مترولوژی و کالیبراسیون
مناسب شده است.این نوع پایه صاعت صفحه گرانیتی از ستون و بند و بست ساعت
تشکیل شده است
پایه ساعت گرانیتی آسیمتو محصول کشور هنگ کنگ میباشد
پایه ساعت گرانیتی آسیمتو در سایز های مختلف موجود میباشد که عبارت اند از:
پایه ساعت گرانیتی سایز 50*150*200 آسیمتو
پایه ساعت گرانیتی سایز 50*200*300 آسیمتو
پایه ساعت گرانیتی سایز 50*150*150 آسیمتو
پایه ساعت گرانیتی سایز 50*230*150 آسیمتو
پایه ساعت اندیکاتور گرانیتی آسیمتو،پایه ساعت اندیکاتور گرانیتی میتوتویو،پایه
ساعت اندیکاتور گرانیتی اینسایز،فروش پایه ساعت گرانیتی آسیمتو،خرید پایه ساعت
گرانیتی آسیمتو،قیمت پایه ساعت اندیکاتور گرانیتی آکاد،قیمت پایه ساعت اندیکاتور
گرانیتی میتوتویو،فروش پایه ساعت اندیکیاتور گرانیتی اینسایز،قیمت پایه ساعت
گرانیتی هلیوس آلمان،پایه ساعت اندیکاتور گرانیتی در سایز های مختلف،پایه ساعت

پایه ساعت اندازه گیری با قابلیت تنظیم بازوی دستگاه

✓ پایه و سطح اندازه گیری از جنس گرانیت می باشد

✓ به همراه دفترچه راهنما و گواهی کالیبراسیون
✓ کارت گارانتی (دارای ۶ ماه گارانتی کالبراسیون، ضمانت تعویض در صورت عدم کالیبره)

پایه ساعت گرانیتی که به نگهدارنده ثابت نیز معروف است ، به دلیل سنگینی پایه اش ، به مغناطیس نیازی ندارد. سطح کار این نگهدارنده کیفیت خوبی دارد و ستون آن نسبت به سطح کار کاملا عمود است ، به طوری که می توان از آن به عنوان یک گونیای ثابت نیز استفاده کرد . میله ای که به وسیله بست به ستون متصل می شود، می توان در طول ستون جا به جا شود و حول محور ستون نیز دوران کند .

در سر این میله جهت نصب ساعت بستی تعبیه شده است .

مشخصات و کاربرد های پایه ساعت گرانیتی
این ابزار از محصولات کمکی در آزمایشگاه ها و کارگاه ها محسوب می شود. وجود جنس گرانیتی برای این محصول باعث ایجاد استحکام و مقاومت نسبت به حرارت و همچنین فیکس شدن و لرزه گیری ساعت می شود. این پایه از ستون، بند و بسط به جهت نگه داشتن ساعت تشکیل شده است. برند آسیمتو از تولید کنندگان معتبر بوده و این محصولات را تحت لیسانس آلمان تولید می کند. با توجه به کیفیت بالا و مزایا محصولات خود امروزه رقبای زیادی در تجارت این عرصه دارد. وین ابزار نیز در رساندن محصول مرغوب به دست خریدار،از هیچ تلاشی دریغ نمی کند. از ویژگی های دیگر پایه ساعت گرانیتی آسیمتو، امکان نصب ساعت از برند های مختلف میباشد. این محصول در ۴ اندازه در دسترس قرار دارد، که همه انواع آن در وین ابزار موجود است.

دسترسی و لوازم جانبی محصول
بعد از مقایسه کالا از برند های مختلف در سایت می توانید سفارش خود را ثبت کنید و منتظر بمانید تا وین ابزار محصول را در کوتاهترین زمان با معتبر ترین گارانتی ها، به تمام نقاط کشور ارسال کند. به همراه این محصول، دفترچه راهنما و ضمانت تعویض نیز ارائه می شود، تا در صورت وجود هر گونه ایراد در اسرع وقت کالا را تعویض کنید. همچنین دفترچه راهنما، طریقه استفاده از محصول را در بر میگیرد، علاوه بر این می توانید در صورت وجود هر گونه سوال به دفترچه مراجعه کنید. از سوی دیگر می توانید با وین ابزار، مطمئن ترین خرید را تجربه کنید و از خدمات پشتیبانی سایت و گارانتی های معتبر آن استفاده کنید. همچنین صنعتگران می توانند کالا را با نازل ترین قیمت به صورت عمده و خرده سفارش داده و بدون هیچ مشکلی ابزار مورد نظر خود را تهیه نمایند.


✓ تحت لیسانس آلمان
+ اطلاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ این محصول
+ موجود بودن لوازم جانبی
+ تعمیرات تخصصی لوازم اندازه گیری


150*230*50 گرانیتی

پایه ساعت گرانیتی

آدرس ما :

تهران - میدان حسن آباد - جنب بازارچه حسن آباد - پلاک 2

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا