ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

کلت فشنگی

 

eroglu colletsفشنگی کولت
فشنگی یکی از قسمت های اصلی کولت است که به صورت مستقیم با مته یا ابزار در ارتباط بوده و در واقع می توان گفت که فشنگی قطعه ای است که ابزار را در درون کولت نگه می دارد. شکل این ابزار به صورت مخروطی شیار دار و دارای انواع مختلفی است. فشنگی کولت در سایز و اندازه مختلف،پخش انواع کولت فشنگی در مارک و سایز مختلف،بورس کولت فشنگی ،کلت فشنگی سی ان سی

61MdaGv3MuL SY355 1

vertex collet holder and materials

146823044322Er11 Collet Elastic Chuck Spring 247 2 500x500

کلت فشنگیکلت فشنگیER ورتکس تایوان: ER08 ER11 ER16 ER20 ER25 ER32 ER40 ER50                                                                   کلت فشنگی،کلت سی ان سی،کلت فشنگی تایوان ،کلت فشنگی ترکیه ،کلت فشنگی المان کلت فشنگی ورتکس تایوان,کلت فشنگیERورتکس,کلت فشنگیOZورتکس,بیبی کلت ورتکس,کلت فشنگی گیر ورتکس
کلت فشنگیOZ ورتکس تایوان:OZ16 OZ25 OZ32کلت فشنگی ورتکسVERTEX
کلت فشنگیER ورتکس تایوان: ER08 ER11 ER16 ER20 ER25 ER32 ER40 ER50 پخش کولت سی ان سی،کولت فشنگی ترکیه ،بورس کولت سی ان سی،انواع کولت سی ان سی،کولت فشنگی ترکیه ،بورس کولت ترکیه ،کولت چینی،انواع کولت چینی،کلت فشنگی،کولت فشنگی ترکیه ،کولت فشنگی چینی،کولت فشنگی ،پخش انواع کولت فشنگی،بورس کولت فشنگی،کلت فشنگی
کلت فشنگیOZ ورتکس تایوان:OZ16 OZ25 OZ32،کولت فشنگی،انواع کلت فشنگی،کولت سی ان سی،ابزار الات سی ان سی،پخش ابزار سی ان سی،انواع ابزار سی ان سی،فروش ابزار سی ان سی،بورس ابزار سی ان سی،کلت فشنگی،کلت دریل ،کولت فشنگی ،کلت سی ان سی،پخش انواع کولت ،بورس کولت فشنگی،انواع کولت فشنگی،فروش کولت فشنگی،پخش کولت فشنگی،کلت 

کلت فشنگی OZ

کلت فشنگیOZ25*کلت فشنگیOZ16*کلت فشنگیOZ32،انواع کلت فشنگی،بورس کلت فشنگی،پخش کننده کلت فشنگی،کلت فشنگی سی ان سی،انواع کولت  دستگاه تراش،انواع کلت دستگاه سی ان سی،پخش انواع کلت فشنگی،کلت دستگاه تراش،پخش انواع کولت ،بورس کولت ،انواع کولت ،پخش کولت فشنگی،بورس کولت فشنگی،انواع کولت سی ان سی،کلت 

کلت فشنگی ER

کمهره کلت آ اس تی پاور AST POWER*مهره کلت چام پاور*مهره کلت دگرلیDEGERLI*مهره کلت دمیرDAMIR*مهره کلت درکDEREK*مهره کلت ER11*مهره کلت ER08*مهره کلت ER32*مهره کلت ER40*مهره کلت ورتکس ER11*مهره کلت ورتکس ER08*مهره کلت ورتکس ER20*مهره کلت ورتکس ER25*مهره کلت ورتکس ER32*مهره کلت ورتکس ER40*مهره کلت ارغلو ER08*مهره کلت ارغلو ER11*مهره کلت ارغلو ER20*مهره کلت ارغلو ER25*مهره کلت ارغلو ER32*مهره کلت ارغلو ER40لت فشنگی ER20*کلت فشنگی ER25*کلت فشنگی ER32*کلت فشنگس ER40*کلت فشنگی ER16*کلت فشنگی ER20*کلت فشنگی ER25*کلت فشنگی ER40

نگی ورتکس

فشنگی ورتکس ER08*فشنگی ورتکس ER11*فشنگی ورتکس ER20*فشنگی ورتکس ER25*فشنگی ورتکس ER32*فشنگی ورتکس ER40

فشنگی ورتکس OZ25*فشنگی ورتکس OZ32*فشنگی ورتکس OZ16،کولت فشنگی،کولت سی ان سی،پخش انواع کولت فشنگی،بورس کلت سی ان سی،بورس کلت سی ان سی

فشنگی ارغلو

فشنگی ارغلو ER08*فشنگی ارغلو ER11*فشنگی ارغلو ER20*فشنگی ارغلو ER25*فشنگی ارغلو ER32*فشنگی ارغلو ER40

فشنگی ارغلو OZ25*فشنگی ارغلو OZ32*فشنگی ارغلو OZ16

اندریا(DUNDERIA)ابزارآلات تراشکاری,کلت فشنگیOZ
فروش انواع کلت فشنگی ابزار گیرھای مختلف
دستگاه : کلت فشنگی اروغلو,کلت فشنگی ورتکس,کلت
فشنگی تایوان,کلت فشنگی چینی
سایز : کلت فشنگیOZ20-کلت فشنگیOZ25-کلت
فشنگیOZ32-کلت فشنگیOZ40
کاربرد : گرفتن ابزار بر روی ابزار گیر472dfcnc toolings collets 500x500146823044443downloadEr11 Collet Elastic Chuck Spring 247 2 500x500کلت فشنگی ابزاری است در سی ان سی و قالبسازی مودرد استفاده قرار میگیرد،کلت سی ان سی در سایز های مختلف در بازار موجود میباشد ،کلت سی ان سی ابزاری است دقیق که نباید تلرانس یا خطایی و لرزشی در کلت باشد که موجب شکنندگی ابزار که بر روی کلت فشنگی میباشد میشود ،کلت فشنگی در سایز های مختلف موجود میباشد ،کلت فشنگیsn mt2er25 6unnamed 3کلت فشنگی،کلت فشنگی ER،کلت فشنگی OZ،کلت فشنگی دانداریا،کلت فشنگی جام پاور،کلت فشنگی ترکیه ،کلت فشنگی اروغلو،کلت فشنگی چینی،کلت فشنگی تایوان ،کلت فشنگی مستر،کلت فشنگی،بورس کلت فشنگی،کلت فشنگی ابزار دقیق سری تراشی در سی ان سی و سو راخ کاری مورد استفاده قرار میگیرد ،کلت فشنگی در سایزهای مختلف و در تلرانس های مختلف موجود میباشد و با تضمین کار و کیفیت به مشتری ها اراعه داده میشه ،کیت کامل کلت فشنگی هم موجود میباشد ،w5Hd2HkwicRFv9ik146823044399

فشنگی داندریا ER08*فشنگی داندریا ER11*فشنگی داندریا ER20*فشنگی داندریا ER25*فشنگی داندریا ER32*فشنگی داندریا ER40

فشنگی داندریا OZ25*فشنگی داندریا OZ32*فشنگی داندریا OZ16

 

ردیف

مشخصات کالا

سایز فشنگی

L

کلت

کدکالا

قیمت

1

کلت فشنگی گیر

ER16کلت فشنگی،کلت فشنگی ER،کلت فشنگی OZ،کلت فشنگی دانداریا،کلت فشنگی جام پاور،کلت فشنگی ترکیه ،کلت فشنگی اروغلو،کلت فشنگی چینی،کلت فشنگی تایوان ،کلت فشنگی مستر،کلت فشنگی،بورس کلت فشنگی،کلت فشنگی،کلت فشنگی ER،کلت فشنگی OZ،کلت فشنگی دانداریا،کلت فشنگی جام پاور،کلت فشنگی ترکیه ،کلت فشنگی اروغلو،کلت فشنگی چینی،کلت فشنگی تایوان ،کلت فشنگی مستر،کلت فشنگی،بورس کلت فشنگی،کلت فشنگی،کلت فشنگی ER،کلت فشنگی OZ،کلت فشنگی دانداریا،کلت فشنگی جام پاور،کلت فشنگی ترکیه ،کلت فشنگی اروغلو،کلت فشنگی چینی،کلت فشنگی تایوان ،کلت فشنگی مستر،کلت فشنگی،بورس کلت فشنگی،کلت فشنگی،کلت فشنگی ER،کلت فشنگی OZ،کلت فشنگی دانداریا،کلت فشنگی جام پاور،کلت فشنگی ترکیه ،کلت فشنگی اروغلو،کلت فشنگی چینی،کلت فشنگی تایوان ،کلت فشنگی مستر،کلت فشنگی،بورس کلت فشنگی،کلت فشنگی،کلت فشنگی ER،کلت فشنگی OZ،کلت فشنگی دانداریا،کلت فشنگی جام پاور،کلت فشنگی ترکیه ،کلت فشنگی اروغلو،کلت فشنگی چینی،کلت فشنگی تایوان ،کلت فشنگی مستر،کلت فشنگی،بورس کلت فشنگی،کلت فشنگی در سایزهای مختلف موجود میباشد ،از کلت فشنگی جهت کارهای حسای و دقت بالا مورد استفاده قرار میگیرد ،کلت فشنگی در سایزهای مختلف موجود میباشد از کلت فشنگی در دستگاه های که نیاز به دقت بالا میباشد و کارهای حساس مورد استفاده قرار میگیرد استفاده میشود،کلت فشنگی در سایزهای مختلف موجود میباشد ،کلت فشنگی،کولت فشنگی،کلت سی ان سی،کولت فشنگی در سایز مختلف،پخش انواع کولت فشنگی

45

NT30

NT02014


2

کلت فشنگی گیر

ER20

45

NT30

NT02044


3

کلت فشنگی گیر

ER25

55

NT30

NT02059


4

کلت فشنگی گیر

ER32

60

NT30

NT02089


5

کلت فشنگی گیر

ER40

75

NT30

NT02104


6

کلت فشنگی گیر

ER16

76

NT40

NT02142


7

کلت فشنگی گیر

ER20

76

NT40

NT02172


9

کلت فشنگی گیر

ER25

50

NT40

NT02192


10

کلت فشنگی گیر

ER32

50

NT40

NT02202


11

کلت فشنگی گیر

ER40

60

NT40

NT02222


12

کلت فشنگی گیر

ER50

80

NT40

NT02242کلت فشنگی،کلت فشنگی دگرلی،کلت فشنگی سی ان سی،کلت فشنگی ترکیه ،کلت فشنگی المان ،کلت فشنگی اروغلو،کلت فشنگی ورتکس،کلت فشنگی دانداریا،کلت فشنگی سی ان سی،کلت فشنگی ،پخش کننده کلت فشنگی،قیمت کلت  فشنگی ،فروش کلت فشنگی،بورس کلت فشنگیفانواع کلت فشنگی،پخش انواع کلت سی ان سی،قیمت کلت سی ان سی،بورس کلت سی ان سی


13

آدرس ما :

تهران - میدان حسن آباد - جنب بازارچه حسن آباد - پلاک 2

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا