ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

مته خزینه

Rating:
( 0 Rating )

مته خزینه چوب،مته خزینه اهن ،مته خزینه الماسه ،مته خزینه دستی،مته خزینه ،مته پخ زن ،مته پخ زن فمته پخ زن فولاد،مته پخ زن استیل ،مته خزینه الماسه ،مته،مته پخ زن درسایز های مختلف ،مته پخ زن ،مته زاویه زن ،مته خزینه الماسه ۳ معمولی مته خزینه ابزاری است جهت پخ کردن  استیل ،فولاد و اهن مورد استفاده قرار میگیرد ،مته خزینه ،مته خزینه اهن ،مته پخ زن ،مته خزینهخ پخ زن ،فروش مته پخ زن 

مته خزینه الماسه ۳٫۵ معمولی

مته خزینه الماسه ۴ معمولی

مته خزینه الماسه ۴٫۵ معمولی

مته خزینه الماسه ۳ مدادی

مته خزینه الماسه ۳٫۵ مدادیمته پخ زن الماس
مته پخ زن الماس 10
مته پخ زن الماس 10.4
مته پخ زن الماس 12
مته پخ زن الماس 12.4
مته پخ زن الماس 16
مته پخ زن الماس 16.4
مته پخ زن الماس 16.5
مته پخ زن الماس 20
مته پخ زن الماس 20.5
مته پخ زن الماس 25
مته پخ زن الماس 6
مته پخ زن الماس 8
مته پخ زن الماس GUHRING
مته پخ زن الماس HELIX
مته پخ زن الماس WNT
مته پخ زن الماس گورینگ
مته پخ زن الماس هلیکس
مته پخ زن کارباید
مته پخ زن کارباید 10
مته پخ زن کارباید 10.4
مته پخ زن کارباید 10.5
مته پخ زن کارباید 12
مته پخ زن کارباید 12.5
مته پخ زن کارباید 15
مته پخ زن کارباید 16
مته پخ زن کارباید 16.4
مته پخ زن کارباید 16.5
مته پخ زن کارباید 20
مته پخ زن کارباید 20.4
مته پخ زن کارباید 20.5
مته پخ زن کارباید 25
مته پخ زن کارباید 4
مته پخ زن کارباید 5
مته پخ زن کارباید 8
مته پخ زن کارباید GUHRING
مته پخ زن کارباید HELIX
مته پخ زن کارباید WNT
مته پخ زن کارباید گورینگ
مته پخ زن کارباید هلیکس

images 9مته خزینه مته پخ زنمته خزینه ،مته پخ زن ،مته خزینه کونیک،مته پخ زن ،فروش انواع مته خزینه ،قیمت مته خزینه ،انواع مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه کونیک،مته خزینه استیل ،بورس مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه استیل ،مته خزینه فولاد،مته خزینه اهن ،مته خزینه ،پخش کننده مته خزینه ،مته خزینه الماسه ،مته پخ زن مته خزینه ،مته پخ زن ،مته خزینه کونیک،مته پخ زن ،فروش انواع مته خزینه ،قیمت مته خزینه ،انواع مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه کونیک،مته خزینه استیل ،بورس مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه استیل ،مته خزینه فولاد،مته خزینه اهن ،مته خزینه ،پخش کننده مته خزینه ،مته خزینه الماسه ،مته پخ زن مته خزینه ،مته پخ زن ،مته خزینه کونیک،مته پخ زن ،فروش انواع مته خزینه ،قیمت مته خزینه ،انواع مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه کونیک،مته خزینه استیل ،بورس مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه استیل ،مته خزینه فولاد،مته خزینه اهن ،مته خزینه ،پخش کننده مته خزینه ،مته خزینه الماسه ،مته پخ زن مته خزینه ،مته پخ زن ،مته خزینه کونیک،مته پخ زن ،فروش انواع مته خزینه ،قیمت مته خزینه ،انواع مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه کونیک،مته خزینه استیل ،بورس مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه استیل ،مته خزینه فولاد،مته خزینه اهن ،مته خزینه ،پخش کننده مته خزینه ،مته خزینه الماسه ،مته پخ زن مته خزینه ،مته پخ زن ،مته خزینه کونیک،مته پخ زن ،فروش انواع مته خزینه ،قیمت مته خزینه ،انواع مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه کونیک،مته خزینه استیل ،بورس مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه استیل ،مته خزینه فولاد،مته خزینه اهن ،مته خزینه ،پخش کننده مته خزینه ،مته خزینه الماسه ،مته پخ زن مته خزینه ،مته پخ زن ،مته خزینه کونیک،مته پخ زن ،فروش انواع مته خزینه ،قیمت مته خزینه ،انواع مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه کونیک،مته خزینه استیل ،بورس مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه استیل ،مته خزینه فولاد،مته خزینه اهن ،مته خزینه ،پخش کننده مته خزینه ،مته خزینه الماسه ،مته پخ زن مته خزینه ،مته پخ زن ،مته خزینه کونیک،مته پخ زن ،فروش انواع مته خزینه ،قیمت مته خزینه ،انواع مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه کونیک،مته خزینه استیل ،بورس مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه استیل ،مته خزینه فولاد،مته خزینه اهن ،مته خزینه ،پخش کننده مته خزینه ،مته خزینه الماسه ،مته پخ زن مته خزینه ،مته پخ زن ،مته خزینه کونیک،مته پخ زن ،فروش انواع مته خزینه ،قیمت مته خزینه ،انواع مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه کونیک،مته خزینه استیل ،بورس مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه استیل ،مته خزینه فولاد،مته خزینه اهن ،مته خزینه ،پخش کننده مته خزینه ،مته خزینه الماسه ،مته پخ زن مته خزینه ،مته پخ زن ،مته خزینه کونیک،مته پخ زن ،فروش انواع مته خزینه ،قیمت مته خزینه ،انواع مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه کونیک،مته خزینه استیل ،بورس مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه استیل ،مته خزینه فولاد،مته خزینه اهن ،مته خزینه ،پخش کننده مته خزینه ،مته خزینه الماسه ،مته پخ زن مته خزینه ،مته پخ زن ،مته خزینه کونیک،مته پخ زن ،فروش انواع مته خزینه ،قیمت مته خزینه ،انواع مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه کونیک،مته خزینه استیل ،بورس مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه استیل ،مته خزینه فولاد،مته خزینه اهن ،مته خزینه ،پخش کننده مته خزینه ،مته خزینه الماسه ،مته پخ زنمته خزینه ،مته پخ زن ،مته خزینه کونیک،مته پخ زن ،فروش انواع مته خزینه ،قیمت مته خزینه ،انواع مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه کونیک،مته خزینه استیل ،بورس مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه استیل ،مته خزینه فولاد،مته خزینه اهن ،مته خزینه ،پخش کننده مته خزینه ،مته خزینه الماسه ،مته پخ زن مته خزینه ،مته پخ زن ،مته خزینه کونیک،مته پخ زن ،فروش انواع مته خزینه ،قیمت مته خزینه ،انواع مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه کونیک،مته خزینه استیل ،بورس مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه استیل ،مته خزینه فولاد،مته خزینه اهن ،مته خزینه ،پخش کننده مته خزینه ،مته خزینه الماسه ،مته پخ زن مته خزینه ،مته پخ زن ،مته خزینه کونیک،مته پخ زن ،فروش انواع مته خزینه ،قیمت مته خزینه ،انواع مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه کونیک،مته خزینه استیل ،بورس مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه استیل ،مته خزینه فولاد،مته خزینه اهن ،مته خزینه ،پخش کننده مته خزینه ،مته خزینه الماسه ،مته پخ زنمته خزینه ،مته پخ زن ،مته خزینه کونیک،مته پخ زن ،فروش انواع مته خزینه ،قیمت مته خزینه ،انواع مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه کونیک،مته خزینه استیل ،بورس مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه استیل ،مته خزینه فولاد،مته خزینه اهن ،مته خزینه ،پخش کننده مته خزینه ،مته خزینه الماسه ،مته پخ زن مته خزینه ،مته پخ زن ،مته خزینه کونیک،مته پخ زن ،فروش انواع مته خزینه ،قیمت مته خزینه ،انواع مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه کونیک،مته خزینه استیل ،بورس مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه استیل ،مته خزینه فولاد،مته خزینه اهن ،مته خزینه ،پخش کننده مته خزینه ،مته خزینه الماسه ،مته پخ زن مته خزینه ،مته پخ زن ،مته خزینه کونیک،مته پخ زن ،فروش انواع مته خزینه ،قیمت مته خزینه ،انواع مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه کونیک،مته خزینه استیل ،بورس مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه استیل ،مته خزینه فولاد،مته خزینه اهن ،مته خزینه ،پخش کننده مته خزینه ،مته خزینه الماسه ،مته پخ زن مته خزینه ،مته پخ زن ،مته خزینه کونیک،مته پخ زن ،فروش انواع مته خزینه ،قیمت مته خزینه ،انواع مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه کونیک،مته خزینه استیل ،بورس مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه استیل ،مته خزینه فولاد،مته خزینه اهن ،مته خزینه ،پخش کننده مته خزینه ،مته خزینه الماسه ،مته پخ زن مته خزینه ،مته پخ زن ،مته خزینه کونیک،مته پخ زن ،فروش انواع مته خزینه ،قیمت مته خزینه ،انواع مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه کونیک،مته خزینه استیل ،بورس مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه استیل ،مته خزینه فولاد،مته خزینه اهن ،مته خزینه ،پخش کننده مته خزینه ،مته خزینه الماسه ،مته پخ زن مته خزینه ،مته پخ زن ،مته خزینه کونیک،مته پخ زن ،فروش انواع مته خزینه ،قیمت مته خزینه ،انواع مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه کونیک،مته خزینه استیل ،بورس مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه استیل ،مته خزینه فولاد،مته خزینه اهن ،مته خزینه ،پخش کننده مته خزینه ،مته خزینه الماسه ،مته پخ زنمته خزینه ،مته پخ زن ،مته خزینه کونیک،مته پخ زن ،فروش انواع مته خزینه ،قیمت مته خزینه ،انواع مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه کونیک،مته خزینه استیل ،بورس مته خزینه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه استیل ،مته خزینه فولاد،مته خزینه اهن ،مته خزینه ،پخش کننده مته خزینه ،مته خزینه الماسه ،مته پخ زنمته خزینه و خزینه کاری 1645 e599 images 9zero flute countersink 02039.1399530977.500.65951CWbVpotOL. SY355

 وقتی می‌خواهید از سوراخ‌های ایجاد شده در قطعات برای پیچ‌گذاری استفاده کنید، لازم است سر سوراخ‌ها خزینه شود. این کار را با مته خزینه به وسیله دریل دستی یا برقی انجام دهید.
مته خزینه اهن ،مته خزینه الماسه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه
پس از این‌که سوراخ اصلی را انجام دادید، مته خزینه مناسب را به دریل سوار کرده آن را به اندازه لازم خزینه کنید.
معمولاً وقتی پیچ مورد نظر شما طوری در خزینه سوراخ قرار گرفت که با سطح قطعه کار همرو شد، این اندازه برای سوراخ خزینه کافی است.
مته خزینه اهن ،مته خزینه الماسه ،مته خزینه کبالت ،مته خزینه
هم‌چنین سوراخ‌های دریل را حدود 2 میلی‌متر خزینه می‌کنند تا محلی برای سریشم‌هایی که در اثر فشار دوبل خارج می‌شود و سطح چسب بیش‌تر، شکل 1انواع مته
وجود داشته باشد (شکل 1) انواع مته خزینه را نشان می‌دهد.
از آن جا که اکثر سوراخ کاری ها به منظور تامین فضای ابزارک های اتصال مانند پیچ ها، پرچ ها و میخ پرچ ها، پین و خار و گوه، انجام میشوند، طرح کلی سوراخ باید با جای گیری وشیوه ی خارج کردنوقتی می‌خواهید از سوراخ‌های ایجاد شده در قطعات برای پیچ‌گذاری استفاده کنید، لازم است سر سوراخ‌ها خزینه شود. این کار را با مته خزینه به وسیله دریل دستی یا برقی انجام دهید.
پس از این‌که سوراخ اصلی را انجام دادید، مته خزینه مناسب را به دریل سوار کرده آن را به اندازه لازم خزینه کنید.
معمولاً وقتی پیچ مورد نظر شما طوری در خزینه سوراخ قرار گرفت که با سطح قطعه کار همرو شد، این اندازه برای سوراخ خزینه کافی است.
هم‌چنین سوراخ‌های دریل را حدود 2 میلی‌متر خزینه می‌کنند تا محلی برای سریشم‌هایی که در اثر فشار دوبل خارج می‌شود و سطح چسب بیش‌تر، شکل 1انواع مته
وجود داشته باشد (شکل 1) انواع مته خزینه را نشان می‌دهد.
از آن جا که اکثر سوراخ کاری ها به منظور تامین فضای ابزارک های اتصال مانند پیچ ها، پرچ ها و میخ پرچ ها، پین و خار و گوه، انجام میشوند، طرح کلی سوراخ باید با جای گیری وشیوه ی خارج کردن ابزارک خود سازگار شده و در حین کار مزاحمتی ایجاد نکند.
پله کاری و خزینه کاری
مته برای خزینه زنی
بر این اساس پیچ ها به دلیل برجستگی مهره و گُل یا قابلمه ی خود، باید در سوراخ هایی قرار بگیرند که تا جای ممکن از باز شده مهره یا صدمه دیدن و باز شدن پیچ ممانعت به عمل آورده، مزاحمت پیچ یا مهره در مسیر حرکت اجزای دیگر محصول یا کالای صنعتی را کم کنند.بهترین روش برای این منظور سعی در ناپدید کردن گل پیچ و احتمالاً مهره ی آن در گودال های سطحی قطعه کار است که به آن ها “خزینه” و به ایجاد آن ها نیز “خزینه کاری” گویند.
خزینه کاری با دریل ستونی
خزینه زنی
خزینه کاری میتواند با استفاده از مته های مخصوص یا طرح خاص مته معمولی بزرگ تر از سایز سوراخ (مطابق شکل) و یا لبزارهای کاربردی دست ساز انجام شود.که در همه ی حال باید بر تقارن خزینه ایجاد شده نظارت کامل داشت.
خزینه کاری با مته مخصوص
مته برای خزینه کاری
مته استوانه ای برای خزینه کاری
در اتصالات روزمره و در محیط های غیر مهندسی نیازی به پوشاندن گل پیچ نیست و حداکثر می توان با روش هایی که درپی خواهد آمد از باز شدن پیچ یا صدمه دیدن گل آن پیشگیری کرد.اما اتصالات مهندسی مانند اتصال اجزای یک قالب پرس از حساسیت و احتمالاً سطوح تماس زیادی برخوردارند که پنهان داشتن ابزارک های اتصالی را برای سهولت کار با آن ها اجتناب ناپذیر می کند.
در تصاویر زیر شیوه ایجاد انواع خزینه های معمول انواع پیچ در قطعات کار را مشاهده می کنید.
انواع خزینه های معمولی
برای این منظور از مته خزینه های مخروطی و استوانه ای یا پایلوت (کور) استفاده می شود.drill is expensive, پخ زن مورس 45 درجه DIN335/B, فرز انگشتی مینیاتوری 278 پارچه سیلور, مته پخ زن, مته پخ زن 3/5 میلیمتری ولف, مته پخ زن 4میلیمتری ولف, مته پخ زن 5 میلیمتری ولف, مته پخ زن CVC, مته پخ زن FRA, مته پخ زن ZER, مته پخ زن الماس 10, مته پخ زن الماس 10/4, مته پخ زن الماس 12, مته پخ زن الماس 16, مته پخ زن الماس 16.5, مته پخ زن الماس 20, مته پخ زن الماس 20/5, مته پخ زن الماس 30, مته پخ زن الماس 6, مته پخ زن الماس 8, مته پخ زن الماس HELIX, مته پخ زن الماس اسموس, مته پخ زن الماس خور, مته پخ زن الماس خور ESMOS, مته پخ زن الماس خور اکو, مته پخ زن الماس خور بور, مته پخ زن الماس خور بیاکس, مته پخ زن الماس خور تاکیمساش, مته پخ زن الماس خور تکنیک, مته پخ زن الماس خور ورگن, مته پخ زن اینسرت خور اکو, مته پخ زن اینسرت خور بور, مته پخ زن اینسرت خور تاکیمساش, مته پخ زن اینسرت خور تکنیک, مته پخ زن اینسرت خورورگن, مته پخ زن ته استوانه ای, مته پخ زن ته گرد, مته پخ زن چک, مته پخ زن چوب, مته پخ زن دستی سایز 13 ولف, مته پخ زن دستی سایز 16 ولف, مته پخ زن فرا, مته پخ زن کارباید, مته پخ زن کارباید HELIX, مته پخ زن کونیک, مته پخ زن گورینگ, مته پخ زن میلیمتری, مته پخ زن هونگدا, مته پخ زن ولف, مته پخ زن یوگسلاو, مته خزینه, مته خزینه 10.4, مته خزینه 12.4, مته خزینه 13.4, مته خزینه 16.5, مته خزینه 18, مته خزینه 20.5, مته خزینه 25, مته خزینه 28, مته خزینه 3, مته خزینه 3.5, مته خزینه 30, مته خزینه 30 درجه DIN 334/A, مته خزینه 35, مته خزینه 4, مته خزینه 40, مته خزینه 45, مته خزینه 45 درجه DIN 335/A, مته خزینه 50, مته خزینه 6.3, مته خزینه 60 درجه, مته خزینه 63, مته خزینه 8.3, مته خزینه 80, مته خزینه 90 درجه, مته خزینه CVC, مته خزینه DIN 334/C -60, مته خزینه DIN 334/C 10 90, مته خزینه DIN 334/C 12.5 90, مته خزینه DIN 334/C 16 60, مته خزینه DIN 334/C 16 90, مته خزینه DIN 334/C 20 60, مته خزینه DIN 334/C 25 60, مته خزینه DIN 334/C 6.3 60, مته خزینه DIN 334/C 6.3 90, مته خزینه DIN 334/C 8 60, مته خزینه DIN 334/C 8 90, مته خزینه DIN 334/C12.5 60, مته خزینه DIN 335/C-90, مته خزینه FRA, مته خزینه GWG, مته خزینه HSSE, مته خزینه LX, مته خزینه YG, مته خزینه ZER, مته خزینه الاتا, مته خزینه الماس اسموس, مته خزینه الماس خور, مته خزینه الماس خور ESMOS, مته خزینه الماس خور SP1104-D12*26, مته خزینه الماس خور takimsash, مته خزینه الماس خور TC09-D7*18, مته خزینه الماس خور TC16-D45*60, مته خزینه الماس خور TNMG16, مته خزینه الماس خور اکو, مته خزینه الماس خور بور, مته خزینه الماس خور بیاکس, مته خزینه الماس خور تکنیک, مته خزینه الماس خور ورگن, مته خزینه الماس خور/مته پخ زن الماس خور, مته خزینه الماس خورTCMT09, مته خزینه الماس خورTCMT16, مته خزینه الماسه دوتیکه سایز 3 ولف, مته خزینه الماسه دوتیکه سایز 3/5 ولف, مته خزینه الماسه دوتیکه سایز 4 ولف, مته خزینه الماسه مدادی سایز 3 ولف, مته خزینه الماسه مدادی سایز 3/5 ولف, مته خزینه الماسه مدادی سایز 4 ولف, مته خزینه اینسرت اسموس, مته خزینه اینسرت خور اکو, مته خزینه اینسرت خور بیاکس, مته خزینه اینسرت خور تکنیک, مته خزینه پاورلاین, مته خزینه تمام کارباید fd 60 هلیکس, مته خزینه ته کونیک, مته خزینه ته کونیک 30 DIN 334/B, مته خزینه ته گرد, مته خزینه ته مورس, مته خزینه چک, مته خزینه چوب, مته خزینه سی ام سی CMC, مته خزینه فته, مته خزینه فرا, مته خزینه فرا DIN 334/C 20 90, مته خزینه فرا DIN 334/C 25 90, مته خزینه فرا DIN 334/C 31.5 90, مته خزینه گوریتگ, مته خزینه هونگدا, مته خزینه ورکو, مته خزینه یوگسلاو, مته خزینه/مته پخ زن, نته خزینه فرا
چنانچه در نبود مته خزینه قصد خزینه کاری با مته ی معمولی بزرگ تر را داشته باشید، باید از تناسب زاویه ی پخ در خزینه با زاویه ی رأس مته مذکور اطمینان حاصل کرده و در صورت متفاوت بودن آن دو، نوک مته را برای خزینه کاری تراشیده و آماده کنید.در غیر این صورت یا گل پیچ بزرگ تر از زاویه خزینه بوده و در آن نمی نشیند و یا این که در داخل آن پایین افتاده و نمای بدی پیدا می کند.
نکته دیگر آن که در صورت نیاز،خزینه کاری سوراخ راه بدر از هر دو سو قابل انجام و استاندارد شده است.برای هر یک از شرایط قابل قبول سوراخ کاری و خزینه زنی در استاندارد های بین المللی علائم و مشخصاتی ذکر شده است که نمونه هایی از آن ها را در جداول پیش رو ملاحظه می کنید.همان گونه که ملاحظه می شود در علائم معرفی شده، جهت دید شما از اتصال و سوراخ خزینه شده و موقعیت فرآیند “بعدی پس از خزینه زنی” نیز مشخص شده است.از جمله ویژگی های موقعیت نیز چنانچه پیشتر عنوان شده است، اجرای فرآیند در کارگاه یا محیط واقعی است.
مته خزینه های مخروطی و استوانه ایمته خزینه ۶۰ درجه ۶/۳مته پخ زن الماس
مته پخ زن الماس 10
مته پخ زن الماس 10.4
مته پخ زن الماس 12
مته پخ زن الماس 12.4
مته پخ زن الماس 16
مته پخ زن الماس 16.4
مته پخ زن الماس 16.5
مته پخ زن الماس 20
مته پخ زن الماس 20.5
مته پخ زن الماس 25
مته پخ زن الماس 6
مته پخ زن الماس 8
مته پخ زن الماس GUHRING
مته پخ زن الماس HELIX
مته پخ زن الماس WNT
مته پخ زن الماس گورینگ
مته پخ زن الماس هلیکس
مته پخ زن کارباید
مته پخ زن کارباید 10
مته پخ زن کارباید 10.4
مته پخ زن کارباید 10.5
مته پخ زن کارباید 12
مته پخ زن کارباید 12.5
مته پخ زن کارباید 15
مته پخ زن کارباید 16
مته پخ زن کارباید 16.4
مته پخ زن کارباید 16.5
مته پخ زن کارباید 20
مته پخ زن کارباید 20.4
مته پخ زن کارباید 20.5
مته پخ زن کارباید 25
مته پخ زن کارباید 4
مته پخ زن کارباید 5
مته پخ زن کارباید 8
مته پخ زن کارباید GUHRING
مته پخ زن کارباید HELIX
مته پخ زن کارباید WNT
مته پخ زن کارباید گورینگ
مته پخ زن کارباید هلیکس
مته حزینه ۶۰ درجه ۸
مته خزینه ۶۰ درجه ۱۲٫۵
مته خزینه ۶۰ درجه ۱۶
مته خزینه ۶۰ درجه ۲۰
مته خزینه ۶۰ درجه ۲۵
مته خزینه ۶۰ درجه ۳۰
لست مته خزینه ۹۰ درجه LX-SCFC

مته خزینه ۹۰ درجه سایز
مته خزینه ۹۰ درجه ۵
مته خزینه ۹۰ درجه ۶
مته خزینه ۹۰ درجه ۸
مته خزینه ۹۰ درجه ۱۰
مته خزینه ۹۰ درجه ۱۲/۴
مته خزینه ۹۰ درجه ۱۶/۵
مته خزینه ۹۰ درجه ۲۰/۵
مته خزینه ۹۰ درجه ۲۵
مته خزینه ۹۰ درجه ۳۰

مته خزینه

آدرس ما :

تهران - میدان حسن آباد - جنب بازارچه حسن آباد - پلاک 2

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا