ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

ضخامت سنج ساعتی

Rating:
( 0 Rating )

Zekhamat Sanj Mitutoyoضخامت سنج ساعتی از یک ساعت اندازه گیری ، یک بدنه ، دستگیره و فک های اندازه گیر تشکیل شده است . این وسیله فک های پهنی دارد ، از این رو برای اندازه گیری ضخامت ورق های انعطاف پذیر مناسب است . ضخامت سنج ساعتی در انواع مختلفی ساخته می شود ضخامت سنج ساعتی ،ضخامت سنج ساعتی در بازو و اندازه های مختلف میباشد ،ضخامت سنج ساعتی در دقت صدم و هزارم موجود میباشد ،ضخامت سنج ساعتی در برندهای مختلف میباشد

Insize zekhamat sanjAsimeto Zekhamat sanj16247793918524506

540414445Zekhamat Sanj Mitutoyoضخامت سنج ساعتی،پخش کننده ضخامت سنج ساعتی،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی اکاد،ضخامت سنج ساعتی متاتیو،ضخامت سنج ساعتی هلیوس،پخش کننده ضخامت سنج اندازهگیری،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی اکاد،ضخامت سنج ساعتی ،بورس ابزار دقیق اندازه گیری،فروش ضخامت سنج ساعتی،انواع ضخامت سنج ساعتی،ضخامت سنج ساعتی،ضخامت سنج ساعتی ،ضخامت سنج ،ضخامت سنج ساعتی،پخش کننده ضخامت ساعتی،فروش ضخامت سنج ساعتی،انواع ضخامت سنج ساعتی،ضخامت اندازه گیری،فروش ضخامت سنج ساعتی،بورس ضخامت سنج ساعتی،انواع ضخامت سنج ساعتی،ضخامت سنج اندازه گیری،ضخامت سنج ورق،فروش ضخامت سنج،ضخامت سنج اندازه گیری،پخش کننده ضخامت سنج اندازه گیری،انواع ضخامت سنج اندازه گیری،ضخامت سنج اندازه گیری،ضخامت سنج ساعتی،بورس ضخامت سنج ساعتی

9902238 1604113453 856Thickness GaugeInsize zekhamat sanjlg c4fb7 img 20170817 094422

5404144ضخامت سنج ساعتی ابزاری است جهت اندازه گیری پلاستیک ،فلزات و چوب مورد استفاده قرار میگیرد ،ضخامت سنج ساعتی در برندهای مختلف در بازار موجود میباشد ،شما سروران گرامی میتوانید ضخامت سنج ساعتی را با کیفیت و قیمت مکناسب از ما تهیه کنید ،ضخامت سنج ساعتی در برندهای مختلف موجود میباشد ،ضخامت سنج ساعتی ،ضخامت سنج ساعتی،انواع ضخامت سنج ساعتی،ضخامت سنج ساعتی اندازه گیری،ضخامت سنج ساعتی زاپن ،فروش ضخامت سنج ساعتی،پخش کننده ضخامت سنج ساعتی،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی اکاد،ضخامت سنج ساعتی چینی،فروش ضخامت سنج ساعتی،انواع ضخامت سنج ساعتیضخامت سنج ساعتی،ضخامت سنج ساعتی،پخش ضخامت سنج ساعتی،پخش ضخامت سنج ساعتی،بورس ضخامت سنج ساعتی،انواع ضخامت سنج ساعتی،ضخامت سنج ساعتی،ضخامت سنج ساعتی اندازه گیری،پخش ضخامت سنج ساعتی،ضخامت سنج ساعتی اکاد،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی متاتیو،پخش ضخامت سنج ساعتی،فروش ضخامت سنج ساعتیفضخامت سنج ساعتی اندازه گیری،ضخامت سنج ساعتی،پخش ضامت سنج ساعتی،انواع ضخامت سنج ساعتی

ضخامت سنج ساعتی ابزاری است جهت اندازه گیری ضخامت نایلون ،کاغذ،ورق،لاستک مورد استفاده قرار میگیرید ضخامت سنج ساعتی در بازوهالی مختلف موجود میباشد ودربرند مختلف اسیمیتو،اکاد،اینسایز،زاپن ،چینی،ضخامت سنج ساعتی در دقت صدم و هزارم میباشد ،ضخامت سنج ساعتی ابزاری دقیق است جهت اندازه گیری ضخامت قطعه ضخامت سنج ساعتی در بازوهای مختلف موجود میباشد ،ضخامت سنج ساعتی بازو بلند ،ضخامت سنج ساعتی معمولی،ضخامت سنج ساعتی دقت صدم،ضخامت سنج ساعتی دقت هزارم،ضخامت سنج ساعتی در سایزهای مختلف و در برند مختلف موجود میباشد از ضخامت سنج ساعتی در اندازه گیری نایلون ،کاغذ ،ورق ،لاستیک مورد استفاده قرار میگیرد ،ضخامت سنج ساعتی اسیمیتو،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی اکاد،ضخامت سنج ساعتی چینی کا،ضخامت سنج ساعتی،ضخامت سنج ساعتی اندازه گیری،پخش ضخامت سنج ساعتی،انواع ضخامت سنج ساعتی،بورس ضخامت سنج ساعتی،انواع ضخامت سنج ساعتی اکاد،ضخامت سنج ساعتی اکاد،ضخامت سنج ساعتی اسیمیتو،ضخامت سنج ساعتی متاتیو،پخش ضخامت سنج ساعتی رضخامت سنج ساعتیضخامت سنج ساعتی،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی اکاد ،ضخامت سنج ساعتی زاپن ،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی المان ،ضخامت سنج ساعتی ،ضخامت سنج نایلون ،ضخامت سنج ورق،قیمت ضخامت سنج ورق،فروش خامت سنج نایلون ،پخش کننده ضخامت سنج ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اسیمیتو،نمایندگی اکاد،نمایندگی متاتیو،پخش لوازم اندازه گیری،ضخامت سنج

ضخامت سنج ساعتی،ضخامت سنج،ضخامت سنج ساعتی صدم،ضخامت سنج ساعتی هزارم،ضخامت سنج اندازه گیری،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی اکاد،ضخامت سنج ساعتی زاپن ،ضخامت سنج ساعتی بازو بلند ،ضخامت سنج ورق،ضخامت سنج بازو بلند اینسایز،ضخاممت سنج ساعتی بازو بلند زاپن ،پخش انواع ضخامت سنج ساعتی

 ضخامت سنج ساعتی،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی اکاد ،ضخامت سنج ساعتی زاپن ،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی المان ،ضخامت سنج ساعتیفضخامت سنج نایلون ،ضخامت سنج ورق،قیمت ضخامت سنج ضخامت سنج ساعتی،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی اکاد ،ضخامت سنج ساعتی زاپن ،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی المان ،ضخامت سنج ساعتیفضخامت سنج نایلون ،ضخامت سنج ورق،قیمت ضخامت سنج ضخامت سنج ساعتی،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی اکاد ،ضخامت سنج ساعتی زاپن ،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی المان ،ضخامت سنج ساعتیفضخامت سنج نایلون ،ضخامت سنج ورق،قیمت ضخامت سنج ضخامت سنج ساعتی،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی اکاد ،ضخامت سنج ساعتی زاپن ،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی المان ،ضخامت سنج ساعتیفضخامت سنج نایلون ،ضخامت سنج ورق،قیمت ضخامت سنج ضخامت سنج ساعتی،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی اکاد ،ضخامت سنج ساعتی زاپن ،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی المان ،ضخامت سنج ساعتیفضخامت سنج نایلون ،ضخامت سنج ورق،قیمت ضخامت سنج ضخامت سنج ساعتی،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی اکاد ،ضخامت سنج ساعتی زاپن ،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی المان ،ضخامت سنج ساعتیفضخامت سنج نایلون ،ضخامت سنج ورق،قیمت ضخامت سنجضخامت سنج ساعتی،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی اکاد ،ضخامت سنج ساعتی زاپن ،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی المان ،ضخامت سنج ساعتیفضخامت سنج نایلون ،ضخامت سنج ورق،قیمت ضخامت سنج ضخامت سنج ساعتی،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی اکاد ،ضخامت سنج ساعتی زاپن ،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی المان ،ضخامت سنج ساعتیفضخامت سنج نایلون ،ضخامت سنج ورق،قیمت ضخامت سنج ضخامت سنج ساعتی،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی اکاد ،ضخامت سنج ساعتی زاپن ،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی المان ،ضخامت سنج ساعتیفضخامت سنج نایلون ،ضخامت سنج ورق،قیمت ضخامت سنج ضخامت سنج ساعتی،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی اکاد ،ضخامت سنج ساعتی زاپن ،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی المان ،ضخامت سنج ساعتیفضخامت سنج نایلون ،ضخامت سنج ورق،قیمت ضخامت سنج ضخامت سنج ساعتی،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی اکاد ،ضخامت سنج ساعتی زاپن ،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی المان ،ضخامت سنج ساعتیفضخامت سنج نایلون ،ضخامت سنج ورق،قیمت ضخامت سنج ضخامت سنج ساعتی،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی اکاد ،ضخامت سنج ساعتی زاپن ،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی المان ،ضخامت سنج ساعتیفضخامت سنج نایلون ،ضخامت سنج ورق،قیمت ضخامت سنجنواع ضخامت سنج ساعتی با برند آسیمتو میباشد
ضخامت سنج ها مدل های مختلف از جمله :ضخامت سنج ساعتی ،ضخامت سنج
دیجیتال،ضخامت سنج دیجیتال افقی میباشد
ضخامت سنج ساعتی آسیمتو در با دقت 01.0 و 001.0میباشد
ضخامت سنج های ساعتی آسیمتو دارای برگ کالیبره میباشد
ضخامت سنج ساعتی آسیمتو محصول کشور هنگ کنگ میباشد
از ضخامت سنج های ساعتی برای سنجش ضخامت ورق ها ،ضخامت تسمه ها ،ضخامت
مقوا و به طور کلی قطعاتی که ضخامت کمی دارند از این وسیله استفاده میشود،ضخامت
سنج ساعتی از یک ساعت اندازه گیری ،یک بدنه ،دستگیره و فک های اندازه گیری
تشکیل شده است،این وسیله فک های پهنی دارد. از این رو برای سنجش ضخامت ورق
های انعطاف پذیر مناسب میباشد.
ضخامت سنج های ساعتی در مدل های مختلفی میباشد که به شرح زیر میباشد:
ضخامت سنج ساعتی بازوی 30میلیمتر و کورس 10-0
ضخامت سنج ساعتی باز بلند 120میلیمتر و کورس 20-0
ضخامت سنج ساعتی بازو 30میلیمتر و دقت 001.0 و کورس 1-0
ضخامت سنج ها ساعتی میتوتویو،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی
آکاد ،ضخامت سنج ساعتی ال جی،ضخامت سنج ساعتی آالتا،فروشضخامت سنج ساعتی

ضخامت سنج ساعتی 1 سانتی اینسایز 10-2866 ابزار اندازه گیری است که از آن برای اندازه گیری ضخامت سطوح بدون تخریب استفاده می شود. اییین وسیله از جمله از ابازر های ضروری در صنایع مختلف است. از این وسیله بیشتر در صنایع مرتبت به خودرو استفاده می شود.

از ضخامت سنج ساعتی 1 سانتی اینسایز 10-2866 در صنعت خودرو برای اندازه گیری ضخامت رنگ و تشخیص رنگ شدگی خودرو استفاده می شود . البته این دستگاه برای اهداف دیگر نظیر سنجش ضخامت انواع سطوح آهنی و غیر آهنی مانند پلاستیک و فلز نیز مورد استفاده قرار می گیرد .

ضخامت سنج ساعتی 1 سانتی اینسایز 10-2866 دقت بسیار بالایی داشته و ضخامت سطوح را با دقت 0.05 میلی متر، خطای اندازه گیری ±0.1 میلی متر، دامنه اندازه گیری 10-0 میلی متر و میزان عمس سنجش 35 میلیمتری اندازه گیری می کند. از آن گذشته برخورداری از شیارهای مختلف روی بدنه آن باعث افزایش بیش از پیش دقت اندازه گیری آن شده است .

از این رو ضخامت سنج ساعتی 1 سانتی اینسایز 10-2866 برای افرادی که به دنبال یک ضخامت سنج با دقت و حساس هستند به شدت توصیه می شود . این وسیله توسط کمپانی Insize طراحی شده و محصولی از کشور چین می باشد از این رو می توانید از کیفیت آن اطمینان خاطر داشته باشید . ضخامت سنج ساعتی 1 سانتی اینسایز 10-2866 از فولاد ضد زنگ ساخته شده است از این رو علاوه بر ظاهری زیبا از دوام و مقاومت بالایی در برابر ضربه برخوردار بوده و شما می توانید در هر محیطی از آن استفاده کنید.

برخورداری از طول بدنه 85 میلی متر و سبک وزن بودن باعث می شود تا در استفاده از آن حتی در طولانی مدت نیز، هیچگونه احساس خستگی و درد حس نکنید . از آنجایی که ضخامت سنج ساعتی 1 سانتی اینسایز 10-2866 توسط مجموه ابزار سیار به بازار عرضه می شود دارای ضمانت اصالت کالا و سلامت فیزیکی بوده و از این رو می توانید مطمئن شوید که محصولی که بدست شما می رسد، استاندارد و با کیفیت فوق العاده خواهد بود.

این وسیله در مقایسه با رقیبان هم قیمت خود از دقت بسیار بالایی برخوردار است ازاین رو اگر حساسیت و دقت بالا برای شما خیلی مهم باشد ، ضخامت سنج ساعتی 1 سانتی اینسایز 10-2866 یک گزینه ایده آل خواهد بود.

مزایا و معایب:

از جمله از ویژگی های ضخامت سنج ساعتی 1 سانتی اینسایز 10-2866 می توان به قطر صفحه نمایش 50 میلی متر به همراه صفحه خط کشی شده، نمایش ساعتی ضخامت های اندازه گیری شده، مناسب برای استفاده در صنایع مختلف، دقت بسیار بالا، وجود شیار هایی در بدنه برای افزایش دقت، زیبایی ظاهری، دوام و طول عمر بالا، ضمانت اصالت کالا و سلامت فیزیکی آن اشاره کرد.

کلام آخر :

ویژگی های چنین محصول کاربردی و مقرون به صرفه ای در بازه توضیحات اجمالی یک خلاصه محتوا نمی گنجد با تمامی این تفاسیر نهایت تلاش خود را به کار گرفتیم تا با اشاره به برخی از آنها توانسته باشیم شما را در خرید و انتخابتان یاری کنیم . تنها نکته شایان ذکری که نه تنها در مورد خرید این محصول بلکه هر محصول دیگری نیز صدق می کند این است که خصایل مربوط به محصول را جزو دسته مزایا یا معایب در نظر گرفتن کاملا وابسته به نیاز و شرایط کاری شما دارد پس نکات گفته شده در مورد محصول را با توجه به نیازتان بررسی کنید . جهت دریافت جدول مشخصات فنی محصول می توانید به گزینه اطلاعات بیشتر مراجعه کرده و تمام اطلاعات مربوط را به شکل دسته بندی شده دریافت کنید .مشخصات محصول :
دارای برگه کالیبره
قابلیت اندازه گیری ضخامت کاغذ، انواع ورق پلاستیکی و فلزی، سیم، طلا، چرم و قطعات کوچک
جهت اندازه گیری شیار و شکاف
ساخته شده از استیل ضد زنگ
توانایی اندازه گیری به میلی متر
قطر صفحه نمایش 50 میلی متر
تحت لیسانس اتریش با کیفیت فوق العاده
ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا
ضمانت تعویض در صورت کالیبره نشدن


آسیمتو،فروش ضخامت ساعتی میتوتویو،فروش ضخامت سنج ساعتی اینسایز،فروش
ضخامت سنج ساعتی آکاد،فروش ضخامت سنج ساعتی ال جی،فروش ضخامت سنج
ساعتی هلیوس،خرید ضخامت سنج ساعتی،قیمت ضخامت سنج ساعتی میتوتویو،قیمت
ضخامت سنج ساعتی اینسایز،قیمت ضخامت سنج ساعتی آکاد،ضخامت سنج ساعتی
دقت 1 هزارم،ضخامت سنج ساعتی دقت 1 صدم،ضخامت سنج ساعتی کورس
بلند،ضخامت سنج ساعت

ضخامت سنج ساعتی

آدرس ما :

تهران - میدان حسن آباد - جنب بازارچه حسن آباد - پلاک 2

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا