ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

فرچه سیمی تخت بافته

Rating:
( 0 Rating )

7 1

ath

5236162116427 170210020

45897

2287214 gU3ra0 r mimagesفرچه سیمی تخت بافته،فرچه سیمی تخت بافته استیل ،فرچه سیمی تخت بافته کربن،فرچه سیمی تخت بافته پارسیان،فرچه سیمی تخت بافته کربلایی،فرچه سیمی تخت بافته جهان،فرچه سیمی تخت بافته پارسیان،فرچه سیمی تخت بافته       فرچه سیمی ئتخت بافته ،فرچه سیمی تخت بافته استیل ،فرچه سیمی تخت بافته کربن ،فرچه سیمی بافته کربن ،فرچه سیمی تخت بافته استیل ،فرچه سیمی تخت بافته اهن ،فرچه سیمی تخت بافته کربن ،فرچه سیمی تخت بافته استیل ،فرچه سیمی تخت بافته ،پخش کننده فرچه سیمی تخت بافته ،انواع فرچه سیمی تخت بافته،فروش فرچه سیمی تخت بافته ،انواع فرچه سیمی تخت بافته ،فرچه سیمی تخت بافته ،قیمت فرچه سیمی تخت بافته،انواع فرچه سیمی تخت بافته،فرچه سیمی تخت بافته،فرچه سیمی تخت بافته،فرچه سیمی بافته،فرچه بافته،فرچه بافته تخت ،فرچه تخت بافته ،فرچه بافته،فرچه سیمی بافته ،انواع فرچه سیمی بافته ،فروش فرچه سیمی بافته،پخش فرچه سیمی بافته،فروش فرچه سیمی بافته،فرچه سیمی تخت بافته،فرچه سیمی بافته استیل،فرچه سیمی کربن،فرچه سیمی تخت ،انواع فرچه سیمی،بورس فرچه سیمی،فرچه سیمی بافته فپخش انواع فرچه سیمی بافته در سایزهای مختلف،فروش انواع فرچه سیمی بافته مینی،فرچه سیمی بافته بزرگ،فرچه سیمی بافته در سایزهای مختلف،فرچه سیمی بافته کربن ،فرچه سیمی بافته استیل ،پخش فرچه سیمی بافته ،فرچه سیمی تخت بافته استیل ،فرچه سیمی تخت بافته اهن ،فرچه سیمی تخت بافته کربلایی،پخش انواع فرچه سیمی تخت ،بورس فرچه سیمی تخت ،فرچه سیمی تخت بافته ،انواع فرچه سیمی تخت بافته ،فروش فرچه سیمی تخت بافته ،فرچه سیمی تخت بافته در سایز مختلبف،فرچه سیمی خورشیدی،فرچه سیمی ،فرچه سیمی تخت بافته ،فرچه سیمی تخت بافته کربن ،فرچه سیمی تخت بافته استیل ،فرچه سیمی تخت بافته ،پخش انواع فرچه سیمی تخت بافته ،فروش فرچه سیمی تخت بافته ،فرچه سیمی تخت ،فرچه سیمی تخت بافته کربلایی،فرچه سیمی تخت بافته جهان ،فرچه سیمی خورشیدی پارسیان ،فرچه سیمی تخت بافته ،فرچه خورشیدی،انواع فرچه خورشیدی،بورس فرچه خورشیدی،فرچه سیمی بافته،فرچه سیمی تخت بافته

I800X500 457383135359فرچه سیمی خورشیدی،فرچه سیمی تخت بافته ،فرچه سیمی بافته استیل ،فرچه سیمی ابزاری است جهت از بین بردن زنگ زدگی مورد استفاده قرار میگیرد ،فرچه سیمی تخت بافته یا فرچه سیمی خورشیدی جهت تمیز کردن سطوح مورد استفاده قرار میگیرد ،فرچه سیمی تخت بافته در اندازه های مختلف موجود میباشد ففرچه سیمی تخت بافته استیل ،فرچه سیمی تخت بافته کربن ،پخش کننده فرچه سیمی تخت بافته در برند،فرچه سیمی بافته،فرچه سیمی تخت بافته استیل ،فرچه سیمی تخت بافته کربن،فرچه سیمی تخت بافته استیل مینی،فرچه سیمی تخت بافته بزرگ،فروش انواع فرچه سیمی تخت بافته،پخش کننده فرچه سیمی تخت بافته کربلایی،فرچه سیمی تخت بافته پارسیان ،فرچه سیمی تخت بافته جهان ،فرچه سیمی تخت بافته سه گام124فرچه سیمی بافته ،فرچه سیمی تخت بافته ،فرچه سیمی خورشیدیفپخش کننده فرچه سیمی بافته ،انواع فرچه سیمی تخت بافته ،قیمت فذچه سیمی تخت بافته ،فرچه سیمی بافته ،پخش کننده فرچه سیمی بافته ،فرچه سیمی خورشیدی ،ما مفتخریم بهترین فرچه سیمی را باقیمت مناسب و کیفیت بالال به همکاران اراعه دهیم نمایندگی فرچه سیمی کربلایی، پارسیان ،جهان،فروش انواع فرچه سیمی تخت بافته استیل و کربن در سایز و اندازه های مختلف  ،فرچه سیمی تخت بافته ،فرچه سیمی تخت بافته استیل ففرچه سیمی تخت بافته کربن ،فرچه سیمی تخت بافته ،فرچه سیمی 

1439793images 1ZWnEd8PUMYIiGVGTفرچه سیمی تخت بافته ،فرچه سیمی تخت بافته کربلایی،فرچه سیمی تخت بافته جهان ،فرچه سیمی تخت بافته پارسیان ،فرچه سیمی تخت بافته ،فرچه سیمی خورشیدی،فرچه سیمی تخت بافته ،فرچه سیمی استیل بافته ،فرچه سیمی بافته ،فرچه سیمی خورشیدی یا فرچه سیمی بافته مینی و بزرگ بر روی سنگ فرز نصب میشود جهت تمیز کردن سطوح زنگ زدگی مورد استفاده قرار میگیرد ،فرچه سیمی بافته کربن 

فرچه سیمی تخت بافته ،فرچه سیمی بافته ،فرچه سیمی خورشیدی،فرچه سیمی بافته 17/5،فرچه سیمی بافته تخت ،فرچه سیمی خورشیدی،فرچه سیمی بافته ابزاری لاست که بر روی سنگ فرز نصب میشود و جهت از بین بردن  زنگ زدی مورد استفاده قرار میگیرد ،فرچه سیمی خورشیدی در سایز و مارک های مختلف موجود میباشد ،فرچه سیمی بافته در برندهای کربلایی،فرچه سیمی خورشیدی پارسیان ،فرچه سیمی بافته جهان برس و... موجود میباشد ،فرچه سیمی بافته فرچه سیمی تخت بافته

product 512 1446622278 51869

فرچه سیمی تخت بافته ،فرچه سیمی تخت بافته 11/5،فرچه سیمی تخت بافته 17،فرچه سیمی تخت بافته کربلایی،فرچه سیمی تخت بافته جهان ،فرچه سیمی تخت بافته پارسان ،فرچه سیمی تخت بافته استیل ،فرچه سیمی تخت بافته کربلایی،فرچه بافته ،فرچه تخت بافته،فرچه تخت ،فرچه سیمی بافته ،فرچه تخت بافته ،فرچه سیمی بافته فرچه سیمی تخت بافته کربن ،فرچه سیمی تخت بافته خورشیدی،فرچه سیمی خورسیدی،فرچه خورشیدی بافته ،فروش انواع فرچه سیمی خورشیدی،فرچه سیمی خورشیدی بافته ،فرچه خورشیدی بافته کربلایی،فرچه خورشیدی بافته پارسیان ،فرچه سیمی خورشیدی جهان ،فرچه سیمی بافته  ،فرچه سیمی،فرچه سیمی،فرچه  تخت بافته،فرچه سیمی تخت بافته ،انواع فرچه سیمی تخت بافته ،بورس فرچه سیمی ،انواع فرچه سیمی بافته استیل،پخش فرچه سیمی استیل،فروش فرچه سیمی استیل ،پخش کننده انواع فرچه سیمی،فروش فرچه سیمی،فرچه سیمی تخت بافته ،فرچه سیمی تخت بافته فرچه سیمی تخت بافته فرچه سیمی تخت بافته استیل ،فرچه سیمی تخت بافته اهن ،فرچه سیمی تخت بافته کربلایی،فرچه سیمی تخت بافته ،فرچه سیمی تخت بافته فرچه سیمی تخت بافته استیل ،فرفرچه بافته تخت چه سیمی تخت بافته ري،فروش فرچه سیمی تخت بافته،فرچه سیمی تخت بافته کربالایی،فرچه سیمی تخت بافته استیل ،فرچه سیمی تخت بافته فرچه خورشیدیفرچه سیمی تخت بافته ،فرچه سیمی خورشیدی،فرچه سیمی تخت بافته 175/،فرچه سیمی تخت بافته 11/5،فرچه سیمی بافته ،فروش انواع فرچه سیمی بافته ،فرچه سیمی  خورشیدی،قیمت فرچه سیمی خورشیدی،فروش فرچه سیمی خورشیدی،پخش کننده فرچه سیمی،انواع فرچه سیمی خورشید، فرچه تخت بافته کربلایی،فرچه تخت بافته جهان،فرچه تخت بافته پارسیان ،فرچه خورشیدی،قیمت فرچه تخت محصولات با کیفیت با کاربری بالا ساخت کشور ایرانمناسب نصب بر روی فرز
مدل: بافته
سایز دیسک: 175 میلی متر
ضخامت: 25 میلیمتر
سایز مفتول: 0.3-0.4 میلیمتر
مناسب کارهای جرم گیری، رنگ برداری، زدودن اشک جوشکاری، خشکاری قبل از رنگ، رسوب برداری و زنگ زدگی
استفاده از دستکش و عینک ایمنی هنگام کار با این محصول توصیه می شود
جنس سیم: 30 درصد فولادی آلیاژی
حداکثر دور:9000 دور در دقیقه
مورد استفاده در امور صنعت نفت و خطوط لوله
فرچه سیمی تخت بافته ساخته شده از سیم های فولاد کربن ضد زنگ
مناسب برای کندن پوست محصولات کشاورزی ، پلیسه گیری ، براده برداری و ...
فرچه سیمی تخت بافته و یا بشقابی قابلیت نصب بر روی دستگاه های فرز
ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی ،فرچه سیمی خورشیدی ،فرچه سیمی بافته،فرچه سیمی تخت خورشیدی،انواع فرچه سیمی بافته ،فروش فرچه سیمی تخت بافته ،فرچه سیمی تخت بافته فرچه سیمی است که جهت صنایع و شرکت ها مورد استفاده قرار میگیرد،فرچه سیمی که سیم های ان فشرده و بافته شده باشد را فرچه سیمی بافته میگویند،فرچه سیمی بافته استیل ،فرچه سیمی بافته اهن ،فرچه سیمی بافته ،پخش کننده فرچه سیمی بافته،فرچه سیمی ئتخت بافته ،فرچه سیمی تخت بافته 15،فرچه سیمی تخت بافته 17/،فرچه سیمی تخت بافته استیل ،نمایندگی فرچه سیمی ،فرچه سیمی بافته کربلایی،فرچه سیمی بافته جهان،پخش فرچه سیمی ،فرچه سیمی تخت بافته در سایزهای مختلف موجود میباشد و بر روی سنگ فرز نصب میشود جهت تمیز کردن قطعه کار مورد استفاده قرار میگیرد ،فرچه سیمی تخت بافته ،ما مفتخریم بهترین فرچه سیمی را در بازار اراعه دهیم با قیمت و کیفیت مناسبفرچه سیمی تخت بافته ،فرچه سیمی تخت بافته 11/5،فرچه سیمی تخت بافته 17،فرچه سیمی تخت بافته کربلایی،فرچه سیمی تخت بافته جهان ،فرچه سیمی تخت بافته پارسان ،فرچه سیمی تخت بافته استیل ،فرچه سیمی تخت بافته کربلایی،فرچه بافته ،فرچه تخت بافته،فرچه تخت ،فرچه سیمی بافته ،فرچه تخت بافته ،فرچه سیمی بافته فرچه سیمی تخت بافته کربن ،فرچه سیمی تخت بافته خورشیدی،فرچه سیمی خورسیدی،فرچه خورشیدی بافته ،فروش انواع فرچه سیمی خورشیدی،فرچه سیمی خورشیدی بافته ،فرچه خورشیدی بافته کربلایی،فرچه خورشیدی بافته پارسیان ،فرچه سیمی خورشیدی جهان ،فرچه سیمی بافته  ،فرچه سیمی،فرچه سیمی،فرچه فرچه سیمی تخت بافته ،فرچه سیمی تخت بافته 11/5،فرچه سیمی تخت بافته 17،فرچه سیمی تخت بافته کربلایی،فرچه سیمی تخت بافته جهان ،فرچه سیمی تخت بافته پارسان ،فرچه سیمی تخت بافته استیل ،فرچه سیمی تخت بافته کربلایی،فرچه بافته ،فرچه تخت بافته،فرچه تخت ،فرچه سیمی بافته ،فرچه تخت بافته ،فرچه سیمی بافته فرچه سیمی تخت بافته کربن ،فرچه سیمی تخت بافته خورشیدی،فرچه سیمی خورسیدی،فرچه خورشیدی بافته ،فروش انواع فرچه سیمی خورشیدی،فرچه سیمی خورشیدی بافته ،فرچه خورشیدی بافته کربلایی،فرچه خورشیدی بافته پارسیان ،فرچه سیمی خورشیدی جهان ،فرچه سیمی بافته  ،فرچه سیمی،فرچه سیمی،فرچه فرچه سیمی تخت بافته ،فرچه سیمی تخت بافته 11/5،فرچه سیمی تخت بافته 17،فرچه سیمی تخت بافته کربلایی،فرچه سیمی تخت بافته جهان ،فرچه سیمی تخت بافته پارسان ،فرچه سیمی تخت بافته استیل ،فرچه سیمی تخت بافته کربلایی،فرچه بافته ،فرچه تخت بافته،فرچه تخت ،فرچه سیمی بافته ،فرچه تخت بافته ،فرچه سیمی بافته فرچه سیمی تخت بافته کربن ،فرچه سیمی تخت بافته خورشیدی،فرچه سیمی خورسیدی،فرچه خورشیدی بافته ،فروش انواع فرچه سیمی خورشیدی،فرچه سیمی خورشیدی بافته ،فرچه خورشیدی بافته کربلایی،فرچه خورشیدی بافته پارسیان ،فرچه سیمی خورشیدی جهان ،فرچه سیمی بافته  ،فرچه سیمی،فرچه سیمی،فرچه فرچه سیمی بافته ،فرچه سیمی خورشیدی،فرچه سیمی بافته ،فرچه سیمی تخت ،انواع فرچه سیمی تخت بافته ،فروش فرچه سیمی تخت بافته ،فرچه سیمی خورشیدی،فرچه سیمیففرچه سیمی خورشیدی،فرچه سیمی بافته ،فرچه سیمی خورشیدی،فرچه سیمی تخت ،فرچه سیمی بافته ،فرچه سیمی ،فرچه سیمی تخت بافته ،فرچه سیمی خورشیدی،فرچه سیمی تخت بافته ابزاری است که بر روی سنگ فرز نصب میشود و کارهای زنگ زدگی استفاده میشود ،فرچه سیمی تخت بافته در دونوع کربن و استیل موجود میباشد ،فرچه سیمی بافته یا همان فرچه سیمی خورشیدی با فرچه سیم های به هم بافته شده در کنار هم از نوع بافته میباشد ،فرچه سیمی بافته یا فرچه سیمی خورشیدی در مارک های مختلف میباشد ،فرچه سیمی کربن ،فرچه سیمی بافته ،فرچه سیمی خورشیدیمناسب نصب بر روی فرز
مدل: بافته
سایز دیسک: 175 میلی متر
ضخامت: 25 میلیمتر
سایز مفتول: 0.3-0.4 میلیمتر
مناسب کارهای جرم گیری، رنگ برداری، زدودن اشک جوشکاری، خشکاری قبل از رنگ، رسوب برداری و زنگ زدگی
استفاده از دستکش و عینک ایمنی هنگام کار با این محصول توصیه می شود
جنس سیم: 30 درصد فولادی آلیاژی
حداکثر دور:9000 دور در دقیقه1439793

فرچه سیمی تخت بافته

آدرس ما :

تهران - میدان حسن آباد - جنب بازارچه حسن آباد - پلاک 2

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا