ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

عمق سنج دیجیتال

Rating:
( 1 Rating )

Digital Depth GaugesOmgh Sanj Mitutoyo

Insize OmghsanjAsimeto Omgh SanjOmgh Sanj Mitutoyo

عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال اسیمیتو،عمق سنج دیجیتال اکاد،عمق سنج دیجیتال متاتیو،عمق سنج دیجیتال هلیوس،عمق سنج دیجیتال زاپن،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال چینی،عمق سنج دیجیتال ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی متاتیو،نمایندگی اسیمیتو،عمق سنج ،ابزار دقیق اندازه گیریفعمق سنج،عمق سنج دیجیتال،عمق سنج دیجیتال اسیمیتو،عمق سنج دیجیتال اکاد،عمق سنج دیجیتال چینی،عمق سنج دیجیتال متاتیو،عمق سنج دیجیتاتل چینی،عمق سنج دیجیتال،پخش کننده عمق سنج دیجیتال،فروش عمق سنج دیجیتال،عمق سنج دیجیتال داسکار،عمق سنج دیجیتال چینی،عمق سنج دیجیتال،پخش کننده عمق سنج دیجیتال،عمق سنج اندازه گیری،فروش عمق سنج دیجیتال،پخش عمق سنج دیجیتال،عمق سنج دیجیتال اکاد،ابزار دقیق اندازه گیری،کلیس عمق سنج،فروش کولیس عمق سنج ،پخش ابزار دقیق اندازه گیری،عمق سنج اندازه گیری،عمق سنج دیجیتال،عمق سنج اندازه گیریفپخش انواع عمق سنج،بورس عمق سنج اندازه گیری،عمق سنج معمولی،عمق سنج اندازه گیری،عمق سنج،فروش انواع عمق سنج،بورس عمق سنج،عمق سنج اندازه گیری دیجیتال،عمق سنج دیجیتال اکاد،عمق سنج دیجیتال اینسایز،عمق سنج دیجیتال اکاد،عمق سنج دیجیتال اسیمیتو،پخش انواع عمق سنج،عمق سنج دیجیتال،عمق سنج اندازه گیری،عمق سنج دیجیتال،پخش عمق سنج دیجیتال،عمق سنج دیجیتال 
Insize 1145 25A 800x800عمق سنج دیجیتال،عمق سنج ابزاری است جهت اندازه گیری عمق کار مورد استفاده قرار میگیرد ،عمق سنج دیجیتال در مکانیکی و کارگاه های صنعتی جهت اندازه گیری عمق به کار میرود،عمق سنج دیجیتال،عمق سنج دیجیتال اکاد،عمق سنج دیجیتال اسیمیتو،عمق سنج دیجیتال متاتیو،عمق سنج دیجیتال اینسایز،بورس عمق سنج دیجیتال،فروش عمق سنج دیجیتال،عمق سنج دیجیتال چینیعمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال اسیمیتو،عمق سنج دیجیتال اکاد،عمق سنج دیجیتال متاتیو،عمق سنج دیجیتال هلیوس،عمق سنج دیجیتال زاپن،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال چینی،عمق سنج دیجیتال ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی متاتیو،نمایندگی اسیمیتو،عمق سنج ،ابزار دقیق اندازه گیری،عمق سنج
عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال اسیمیتو،عمق سنج دیجیتال اکاد،عمق سنج دیجیتال متاتیو،عمق سنج دیجیتال هلیوس،عمق سنج دیجیتال زاپن،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال چینی،عمق سنج دیجیتال ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی متاتیو،نمایندگی اسیمیتو،عمق سنج ،ابزار دقیق اندازه گیری عمق سنج

عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال اسیمیتو،عمق سنج دیجیتال اکاد،عمق سنج دیجیتال متاتیو،عمق سنج دیجیتال هلیوس،عمق سنج دیجیتال زاپن،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال چینی،عمق سنج دیجیتال ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی متاتیو،نمایندگی اسیمیتو،عمق سنج ،ابزار دقیق اندازه گیری عمق سنج

عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال اسیمیتو،عمق سنج دیجیتال اکاد،عمق سنج دیجیتال متاتیو،عمق سنج دیجیتال هلیوس،عمق سنج دیجیتال زاپن،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال چینی،عمق سنج دیجیتال ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی متاتیو،نمایندگی اسیمیتو،عمق سنج ،ابزار دقیق اندازه گیری عمق سنج

عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال اسیمیتو،عمق سنج دیجیتال اکاد،عمق سنج دیجیتال متاتیو،عمق سنج دیجیتال هلیوس،عمق سنج دیجیتال زاپن،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال چینی،عمق سنج دیجیتال ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی متاتیو،نمایندگی اسیمیتو،عمق سنج ،ابزار دقیق اندازه گیری عمق سنج

عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال اسیمیتو،عمق سنج دیجیتال اکاد،عمق سنج دیجیتال متاتیو،عمق سنج دیجیتال هلیوس،عمق سنج دیجیتال زاپن،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال چینی،عمق سنج دیجیتال ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی متاتیو،نمایندگی اسیمیتو،عمق سنج ،ابزار دقیق اندازه گیری عمق سنج

عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال اسیمیتو،عمق سنج دیجیتال اکاد،عمق سنج دیجیتال متاتیو،عمق سنج دیجیتال هلیوس،عمق سنج دیجیتال زاپن،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال چینی،عمق سنج دیجیتال ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی متاتیو،نمایندگی اسیمیتو،عمق سنج ،ابزار دقیق اندازه گیری عمق سنج
عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال اسیمیتو،عمق سنج دیجیتال اکاد،عمق سنج دیجیتال متاتیو،عمق سنج دیجیتال هلیوس،عمق سنج دیجیتال زاپن،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال چینی،عمق سنج دیجیتال ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی متاتیو،نمایندگی اسیمیتو،عمق سنج ،ابزار دقیق اندازه گیری عمق سنج

عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال اسیمیتو،عمق سنج دیجیتال اکاد،عمق سنج دیجیتال متاتیو،عمق سنج دیجیتال هلیوس،عمق سنج دیجیتال زاپن،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال چینی،عمق سنج دیجیتال ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی متاتیو،نمایندگی اسیمیتو،عمق سنج ،ابزار دقیق اندازه گیری عمق سنج

 عمق سنج دیجیتالDigitalUniversalDepthGauge Image 800x800547 218S 300x271 800x800

عمق سنج دیجیتال،عمق سنج دیجیتال اینسایز،عمق سنج دیجیتال اکاد،عمق سنج دیجیتال زاپن ،عمق سنج دیجیتال چینی

عمق سنج و موارد استفاده از آن
عمق سنج و موارد استفاده از آن
در مقالات تخصصی وبسایت ابزارسیار به بررسی انواع ابزارهای اندازه گیری و کاربرد آنها پرداخته ایم.

یکی از ابزارهای اندازه گیری که کاربردهای مختلفی در صنایع دارد، عمق سنج می باشد.

در این مطلب قصد داریم شما را بیشتر با زوایای این ابزار اندازه گیری و کاربردهای آن آشنا کنیم.

عمق سنج چیست؟
عمق سنج یک ابزار اندازه گیری دقیق جهت اندازه گیری عمق حفره، فرورفتگی، شیار یا سایر موارد مشابه دیگر است.

این اندازه به کمک خط کش مندرجی انجام می شود که بر روی یک پایه فولادی شیاردار سوار می شود.

جنس پایه و بدنه از فولاد مقاوم و سخت است که ضد زنگ بوده و می توان در شرایط محیطی مختلف روی طول عمر بالای آنها حساب کرد.

 

 

انواع عمق سنج
انواع مختلفی از ابزارهای اندازه گیری جهت محاسبه عمق وجود دارد که عبارتند از:

عمق سنج آنالوگ (عقربه ای)
عمق سنج دیجیتال (الکترونیکی)
میکرومترهای عمق سنج
خط کشهای عمق سنج
که در ادامه آنها را شرح خواهیم داد.

عمق سنج آنالوگ
این ابزار به کمک یک نشانگر یا عقربه مکانیکی سوزنی شکل، میزان عمق اندازه گیری شده را بر روی صفحه شماره دار، نشان می دهد.

عمق سنج دیجیتال
برای اندازه گیری عمق به کمک این ابزار، یک صفحه نمایش دیجیتالی جای نشانگر آنالوگ را می گیرد،اگر دستگاه کالیبره و تنظیم باشد، نمونه دیجیتالی دقت بالاتری نسبت به نوع آنالوگ آن دارد.

 

میکرومترهای عمق سنج
یکی دیگر از ابزارهای محاسبه عمق، میکرومترها هستند که دقت اندازه گیری آنها 0.01 میلی متر می باشد.

این میکرومترها دارای یک پیچ می باشند که با چرخاندن آن میله اندازه گیری داخل حفره پیشروی می کند.

با رسیدن به انتهای حفره، میکرومتر می تواند میزان عمق آن را محاسبه نماید.

برای اندازه گیری سوراخهای عمیق تر، می توان میله های متصل به میکرومتر را تعویض کرد.

ما سه نوع میکرومتر داریم که شامل: میکرومتر خارج سنج دیجیتال، میکرومتر خارج سنج معمولی، میکرومتر داخل سنج معمولی می باشد.

 

خط کشهای عمق سنج
این ابزار، ساده ترین وسیله برای محاسبه عمق است که در آن یک خط کش مدرج به کمک یک پیچ در عمق حفره حرکت می کند.

این ابزار نسبت به سایر ابزارهای سنجش عمق، دقت کمتری دارد.

مشخصات و ویژگی ها
برای خرید این ابزار اندازه گیری باید مشخصات و ویژگیهایی را مدنظر قرار داد.

این مشخصات عبارتند از:

قطر میله اندازه گیری
یکی از موارد مهم در میله اندازه گیری، قطر این میله است.میله ای که برای محاسبه عمق از آن استفاده می کنیم، باید قطر مناسبی داشته باشد تا در داخل شکاف قرار بگیرد،برای خط کشها، اهمیت عرض و ضخامت خط کش، معادل قطر میله است.

حداکثر عمق اندازه گیری
یکی دیگر از عوامل مهم در انتخاب این ابزار، حداکثر عمق اندازه گیری است.

حسن ابزارهایی که میله های اندازه گیری در آنها قابل تعویض است به میزان عمق میله ها مربوط میشود.

دقت سنجش
هر ابزار، دقت اندازه گیری مختص به خود را دارد،کمترین دقت اندازه گیری مربوط به خط کشها و بالاترین دقت نیز مختص نوع دیجیتالی این ابزار اندازه گیری است.

مقیاس اندازه گیری
مقیاس اندازه گیری در ابزارهای اندازه گیری عمق، معمولا بر حسب اینچ یا میلی متر است ،اما بعضی از نمونه های آن هر دو مقیاس را ارائه می دهند.

کاربرد در صنعت
کاربرد اصلی این ابزارآلات دقیق که در این مقاله آنها را شرح دادیم، در ماشینکاری و تولید است.

اما خارج از این کاربرد، آنها در موارد مختلفی مانند ابزار جراحی، ارتوپدی یا اندازه عمق غواصی، نیز استفاده می شوند.

ابزار با دقت کمتر نیز برای امور ساده تری مانند اندازه گیری آج باقیمانده روی لاستیکهای وسیله نقلیه، در نظر گرفته می شوند.

کولیس عمق سنج دیجیتال آسیمتو
کولیس عمق سنج وسیله ای است که برای اندازه گیری عمق داخلی اجسام به کار می رود. جنس بدنه این کولیس عمق سنج های دیجیتال از استیل ضد زنگ می باشد و کیفیت بسیار بالایی دارد.

دقت این محصول به میلی متر 0.01 و به اینچ 0.0005 می باشد و در هر دو نوع نیز موجود می باشد.

این کولیس با طراحی عالی و کیفیت مناسب، همچنین باکیفیت بودن بدنه و فک های کولیس به همراه گارانتی کالیبره بودن می تواند انتخاب بسیار مناسبی برای شما باشد. بهتر است قبل از استفاده از این کولیس نیز دفترچه راهنمای آن را مشاهده کنید. این کولیس های از نوع دیجیتال یک باتری نیز همراه خود دارد.

این کولیس عمق سنج ها سری 327 شرکت آسیمتو می باشند. شرکت آسیمتو ASIMETO یکی از برترین تولید کنندگان ابزار اندازه گیری می باشد. محصولات این شرکت در هنگ کنگ و تحت لیسانس آلمان تولید می شوند. ابزار اندازه گیری آسیمتو از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند و قیمت مقرون به صرفه ای نیز دارند.عمق سنج دیجیتال،پخش انواع عمق سنج دیجیتال،بورس عمق سنج دیجیتال،فروش عمق سنج دیجیتال،پخش کننده عمق سنج دیجیتال،بورس عمق سنج دیجیتال

عمق سنج های insize
گزینه ایده آل برای یک خرید استاندارد و حرفه ای، برند insize است.

این برند که استفاده از آن در ایران جایگاه خوبی پیدا کرده است، با وجود کیفیت بالا، قیمتی استثنایی دارد که بسیاری از صنعتگران را به خود جذب کرده است.

ابزار سیار
شما با خرید این محصول کاربردی از برند عمق سنج دیجیتال insize و از طریق مجموعه حرفه ای ابزارسیار می توانید از داشتن یک عمق سنج حرفه ای، با کیفیتی جهانی، برخوردار شوید.

 

عمق سنج دیجیتال

آدرس ما :

تهران - میدان حسن آباد - جنب بازارچه حسن آباد - پلاک 2

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا