ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

قلاویز دستی UNF

Rating:
( 0 Rating )

قلاویز دستی ،قلاویز دستی،unf،پخش قلاویز دستی ،انواع قلاویز دستی0 38 24 UNF 3 1 1

 

 

قلاویز دستی UNF،قلاویز دستی UNFفرایوگسلاوی،قلاویز دستی UNFچینی،قلاویز دستی UNFترکیه ،قلاویز دستی UNFالمانی،قلاویز دستی UNFالمانی،قلاویز دستی UNFکبالت،قلاویز دستی UNF،قلاویز دستی،قلاویز ماشینی،قلاویز دندانه کبریتی،قلاویز یک در میان،قلاویز کبالت ،قلاویزدستی ،خرید قلاویز دستی UNF, خرید قلاویز دستی اینچی UNF, قلاویز دستی 1 12 دنده, قلاویز دستی 1 UNF, قلاویز دستی 1/2 1 UNF, قلاویز دستی 1/2 20 دنده, قلاویز دستی 1/2 UNF, قلاویز دستی 1/4 1 12 دنده, قلاویز دستی 1/4 1 UNF, قلاویز دستی 1/4 28 دنده, قلاویز دستی 1/4 UNF, قلاویز دستی 1/8 1 12 دنده, قلاویز دستی 1/8 1 UNF, قلاویز دستی 2 UNF, قلاویز دستی 3/4 1 UNF, قلاویز دستی 3/4 16 دنده, قلاویز دستی 3/4 UNF, قلاویز دستی 3/8 1 12 دنده, قلاویز دستی 3/8 1 UNF, قلاویز دستی 3/8 24 دنده, قلاویز دستی 3/8 UNF, قلاویز دستی 5/16 24 دنده, قلاویز دستی 5/16 UNF, قلاویز دستی 5/8 18 دنده, قلاویز دستی 5/8 UNF, قلاویز دستی 7/16 20 دنده, قلاویز دستی 7/16 UNF, قلاویز دستی 7/8 14 دنده, قلاویز دستی 7/8 UNF, قلاویز دستی 9/16 18 دنده, قلاویز دستی 9/16 UNF, قلاویز دستی UNF, قلاویز دستی UNF ADOLAN, قلاویز دستی UNF ALATA, قلاویز دستی UNF DORMER, قلاویز دستی UNF EMUGE, قلاویز دستی UNF FRA, قلاویز دستی UNF GSR, قلاویز دستی UNF GUHRING, قلاویز دستی UNF GWG, قلاویز دستی UNF HONGDA, قلاویز دستی UNF JMC, قلاویز دستی UNF KOHLER, قلاویز دستی UNF MAKINA TAKIM, قلاویز دستی UNF NAREX, قلاویز دستی UNF NUI, قلاویز دستی UNF ORM, قلاویز دستی UNF OSBORN, قلاویز دستی UNF PERESTO, قلاویز دستی UNF SKF, قلاویز دستی UNF TITEX, قلاویز دستی UNF VOLKEL, قلاویز دستی UNF WNT, قلاویز دستی UNF YG, قلاویز دستی UNF YUGOSLAVIA, قلاویز دستی آدولان UNF, قلاویز دستی آلاتا UNF, قلاویز دستی اموگه UNF, قلاویز دستی اورالسان UNF, قلاویز دستی اوزبورن UNF, قلاویز دستی اینچی 1 UNF, قلاویز دستی اینچی 1/2 1 UNF, قلاویز دستی اینچی 1/2 UNF, قلاویز دستی اینچی 1/4 1 UNF, قلاویز دستی اینچی 1/4 UNF, قلاویز دستی اینچی 1/8 1 UNF, قلاویز دستی اینچی 2 UNF, قلاویز دستی اینچی 3/4 1 UNF, قلاویز دستی اینچی 3/4 UNF, قلاویز دستی اینچی 3/8 1 UNF, قلاویز دستی اینچی 3/8 UNF, قلاویز دستی اینچی 5/16 UNF, قلاویز دستی اینچی 5/8 UNF, قلاویز دستی اینچی 7/16 UNF, قلاویز دستی اینچی 7/8 UNF, قلاویز دستی اینچی 9/16 UNF, قلاویز دستی پرستو UNF, قلاویز دستی ترک UNF, قلاویز دستی تی تکس UNF, قلاویز دستی جمس UNF, قلاویز دستی چینی UNF, قلاویز دستی ژاپنی UNF, قلاویز دستی فرا UNF, قلاویز دستی کهلر UNF, قلاویز دستی گورینگ UNF, قلاویز دستی ماکینا تاکیم UNF, قلاویز دستی نارکس UNF, قلاویز دستی نامبر 1 UNF, قلاویز دستی نامبر 10 UNF, قلاویز دستی نامبر 12 UNF, قلاویز دستی نامبر 2 UNF, قلاویز دستی نامبر 3 UNF, قلاویز دستی نامبر 4 UNF, قلاویز دستی نامبر 5 UNF, قلاویز دستی نامبر 6 UNF, قلاویز دستی نامبر 8 UNF, قلاویز دستی هونگدا UNF, قلاویز دستی وای جی UNF, قلاویز دستی ولکل UNF, قلاویز دستی یوگوسلاو UNF, قیمت قلاویز دستی UNF, قیمت قلاویز دستی اینچی UNF،قلاویز UNF،قلاویز دستی UNF،پخش قلاویز UNF،بورس قلاویز UNF،فروش انواع قلاویز UNF،قلاویز UNF در سایز های مختلف،،روش قلاویز UN،انواع قلاویز ماشینی،پخش قلاویز ghalaviz hadideh 1

 قلاویز دستی UNF قلاویز دستی UNF قلاویز دستی گورینگ*قلاویز دستی تی تکس*قلاویز دستی فرا*قلاویز دستی استیل*قلاویز دستی کوبالت*قلاویز دستی کبالت قلاویزھای دستی : این گونھ از قلاویزھا در ابتدا برای رزوه زنی دستی ساختھ شدند. ولی با گذشت زمان کاربرد وسیعی در تولید ماشینی یافتند.قلاویزھای دستی استانداردکھ از اندازه ی مارپیچ ماشینی(نمره ی صفر)اغاز می شوند و این قلاویز ھا در مجموعھ ھای دوتایی و سھ تایی ساختھ می شوند. این سھ قلاویز در ھر مجموعھ برای دندانھ ھای شکل مارپیچ یکنواخت بھ شرح زیر می باشند الف- قلاویز پیشرو : این نوع قلاویز برای شروع قلاویز کاری بھ کار می روند.در این قلاویز دست کم ۶ دندانھ اول پخ زده شده اند و سپس دندانھ ھا قطر کامل را دارند. ب- قلاویز میانرو : این نوع قلاویز پس از مرحلھ ی قلاویز کاری با قلاویز پیشرو و برای ایجاد سریع دندانھ ھا در قطعھ بکار می رود . در این قلاویز ٣ تا ۵ دندانھ ی اول پخ زده شده اند. ج- قلاویز اخر رو : این نوع قلاویز برای ایجاد دندانھ ھا تا انتھای سوراخھای تھ بستھ بھ کار می روند . تنھا ١ الی ۵ دندانھ ی این قلاویز پخ زده شده است . تنھا برای قلاویز کاری سوراخھای بن بست(سوراخھایی کھ راه بھ در نباشند)از ھر سھ تای این قلاویز استفاده میشود و برای سوراخ ھای راه بھ در دو قلاویز پیش رو و میانرو کافی ھستند. علاوه بر قلاویز ھای مورد استفاده برای دندانھ ھای مارپیچ یکنواخت،قلاویزھایی نیز برای سایر گونھ ھای دندانھ شامل دندانھ ھای متریک ،ویت ورت ،ذوزنقھ ای و مربعیقلاویز دستی UNF،قلاویز دستی UNFفرایوگسلاوی،قلاویز دستی UNFچینی،قلاویز دستی UNFترکیه ،قلاویز دستی UNFالمانی،قلاویز دستی UNFالمانی،قلاویز دستی UNFکبالت،قلاویز دستی UNF،قلاویز دستی،قلاویز ماشینی،قلاویز دندانه کبریتی،قلاویز یک در میان،قلاویز کبالت ،قلاویزدستی ،

قلاویز دستی UNF

آدرس ما :

تهران - میدان حسن آباد - جنب بازارچه حسن آباد - پلاک 2

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا