ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

برقو دستی

Rating:
( 2 Ratings )

images 41 1به گشاد کردن یا بزرگ کردن سوراخ قطعات فلزی با برقو، برقوکاری گفته می‌شود. یک برقوی دستی تنظیم‌پذیر در محدوده‌ای کوچک برای نمونه از ۱۳٬۵ تا ۱۵٬۵ میلی‌متر قابل تنظیم است. برقو از سه قسمت تشکیل شده‌است: بدنه، دم، لبه‌های برنده. برقو را می‌توان با دست یا با دریل چرخانید برقو دستی در سایز و اندازه های برقو دستی در سایز و اندازه های مختلف ،برقو دستی اعشاری،برقو دستی چینی،برقو دستی المان ،برقو دستی

787ae9ec9023a82f5aa7e4c1a64f73cb XLfvr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     برقو دستی،برقو دستی المان،برقو دستی ،برقو دستی در سایز مختلف،برقو دستی چینی،برقو دستی با کیفیت ،پخش کننده برقو دستی،فروش برقو دستی،پخش برقو دستی،انواع برقو دستی،پخش کننده برقو        ،برقو دستی ،انواع برقو دستی المان،پخش برقو دستی چینی،انواع برقو دستی ،برقودستی جنس خوب،برقو دستی با کیفیت ،برقو دستی،پخش برقو دستی فانواع برقو دستی،برقو دستی در سایز مختلف،انواع برقو دستی کبالت ،برقو دستی HSSE،برقو دستی ،فروش برقو دستی،انواع برقو دستی ،پخش کننده برقو دستی ،برقو دستی در سایز مختلف،برقو دستی ابزاری است جهت سیقل کردن مورد استفاده قرار میگیرد،برقو دستی در سایز و اندازه مختلف میباشد ،برقو دستی  ،برقو دستی در سایز و اندازه مختلف،پخش انواع برقو دستی،بورس برقو دستی،برقو دستی کبالت ،برقو دستی چینی،برقو دستی ،فروش انواع برقو دستی،پخش برقو دستی،برقو دستی در سایز مختلف  ،برقو دستی،پخش انواع برقو دستی،بورس برقو دستی،پخش برقو دستی،برقو دستی در سایز مختلف،برقو دستی اینچی،برقو دستی میلیمتر،برقو دستی ،پخش برقو دستی،انواع برقو دستی،بورس برقو دستی،فروش برقو دستی،برقو دستی کبالت ،برقو دستی الماسه ،برقو دستی،پخش برقو دستی،برقو دستی،پخش انواع برقو دستی،بورس برقو دستی،پخش برقو دستی،برقو دستی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

برقو دستیبرقو دستی،برقو دستی چینی،برقو دستی المان،برقو دستی تایوان،انواع برقو دستی ،پخش کننده برقو دستی،فروش برقو دستی،پخش کننده برقو دستی،انواع برقو دستی

amashini

برقو دستی،برقو دستی چینی،برقو دستی المان ،برقو دستی کره ای،برقو،برقو دستی ،برقو دستی ،برقو در سایز های مختلف ،برقو ،برقو دستی متغیر،برقو دستی هندی ،برقو دستی یوگسلاوی،برقو دستی المان غربیفبرقو دستی صربستان ،برقو،برقو دستی ابزاری است جهت سیقل کردن کار مورد استفاده قرار میگیرد ،برقو دستی در سایزهای مختلف میباشد ،برقو دستی در سایز و اندازه های مختلف میباشد ،برقو دستی المانی،برقو دستی کبالت ،برقو دستی ،برقو کونیک دستی،فروش انواع برقو دستی ،پخش برقو دستی  برقو دستیبرقو دستی،برقو دستی الماسه،برقو دستی المان ،برقو دستی فرا،برقو دستی یوگسلاوی،برقو دستی چینی،برقو دستی سر الماس،برقو دستی ،قیمت برقو دستی،فروش برقو دستی،برقو،برقو ماشینی،پخش کننده برقو دستی،برقو دستی ،برقو مخصوص تار،برقو کونیک،پخش کننده برقو،انواع برقو دستی،بورس برقو دستی،فروش برقو دستی،برقو دستی ،برقو دستی چینی،برقو دستی المان،پخش انواع برقو دستی،پخش برقو دستی،انواع  b9039235 8591342 300x267 2 300x2670794221 24 600x22353731 6759265 1024x612

 این نوع برقو همان طور که از اسمش پیداست برای برقوکاری باد دست ساخته شده است. انتهای دنباله برقو به صورت چهار پهلو برای قرار گرفتن در داخل دسته های مخصوصی مانند دسته قلاویز بوده که بر حسب اندازه برقو ساخته می شود. قسمت سر برقو به صورت مخروطی می باشد، تا بتوان آن را به سادگی داخل سوراخ هدایت نموده و عملیات برقوکاری را به درستی انجام داد. از برقوی دستی در عملیات بسیار دقیق نیز استفاده می کنند.برقو دستی الماسه،برقو دستی المان ،برقو دستی فرا،برقو دستی یوگسلاوی،برقو دستی چینی،برقو دستی سر الماس،برقو دستی ،قیمت برقو دستی،فروش برقو دستی،برقو،برقو ماشینی،پخش کننده برقو دستیبرقو دستی الماسه،برقو دستی المان ،برقو دستی فرا،برقو دستی یوگسلاوی،برقو دستی چینی،برقو دستی سر الماس،برقو دستی ،قیمت برقو دستی،فروش برقو دستی،برقو،برقو ماشینی،پخش کننده برقو دستیبرقو دستی الماسه،برقو دستی المان ،برقو دستی فرا،برقو دستی یوگسلاوی،برقو دستی چینی،برقو دستی سر الماس،برقو دستی ،قیمت برقو دستی،فروش برقو دستی،برقو،برقو ماشینی،پخش کننده برقو دستیبرقو دستی الماسه،برقو دستی المان ،برقو دستی فرا،برقو دستی یوگسلاوی،برقو دستی چینی،برقو دستی سر الماس،برقو دستی ،قیمت برقو دستی،فروش برقو دستی،برقو،برقو ماشینی،پخش کننده برقو دستیبرقو دستی الماسه،برقو دستی المان ،برقو دستی فرا،برقو دستی یوگسلاوی،برقو دستی چینی،برقو دستی سر الماس،برقو دستی ،قیمت برقو دستی،فروش برقو دستی،برقو،برقو ماشینی،پخش کننده برقو دستیبرقو دستی الماسه،برقو دستی المان ،برقو دستی فرا،برقو دستی یوگسلاوی،برقو دستی چینی،برقو دستی سر الماس،برقو دستی ،قیمت برقو دستی،فروش برقو دستی،برقو،برقو ماشینی،پخش کننده برقو دستیبرقو دستی الماسه،برقو دستی المان ،برقو دستی فرا،برقو دستی یوگسلاوی،برقو دستی چینی،برقو دستی سر الماس،برقو دستی ،قیمت برقو دستی،فروش برقو دستی،برقو،برقو ماشینی،پخش کننده برقو دستی

لیست برقو دستی فرم A

برقو دستی HSS ۲
برقو دستی HSS ۲٫۵
برقو دستیHSS ۳
برقو دستیHSS ۳٫۵
برقو دستیHSS ۴
برقو دستیHSS ۴٫۵
برقو دستیHSS ۵
برقو دستیHSS ۵٫۵
برقو دستیHSS ۶
برقو دستیHSS ۶٫۵
برقو دستیHSS ۷
برقو دستیHSS ۷٫۵
برقو دستیHSS ۷٫۹
برقو دستیHSS ۸
برقو دستیHSS ۸٫۱
برقو دستیHSS ۸٫۲
برقو دستیHSS ۸٫۳
برقو دستیHSS ۸٫۴
برقو دستیHSS ۸٫۵
برقو دستیHSS ۸٫۶
برقو دستی HSS ۸٫۷
برقو دستیHSS ۸٫۸
برقو دستیHSS ۸٫۹
برقو دستیHSS ۹
برقو دستیHSS ۹٫۱
برقو دستیHSS ۹٫۲
برقو دستیHSS ۹٫۳
برقو دستیHSS ۹٫۴
برقو دستیHSS ۹٫۵
برقو دستیHSS ۹٫۷
برقو دستیHSS ۱۰
برقو دستیHSS ۱۱
برقو دستیHSS ۱۲
برقو دستیHSS ۱۳
برقو دستیHSS ۱۴
برقو دستیHSS ۱۵
برقو دستیHSS ۱۶
برقو دستیHSS ۱۷
برقو دستیHSS ۱۸
برقو دستیHSS ۲۰
فروشگاه ابزار تراش واحد فروشنده انواع برقو های دستی با تلرانس های H7-H8-H9-H6-K6-E9-با برندهای (GUHRING -TITEX-FETTE-FRA-FRANKEN-)میباشد

برقو:

برقو ابزار دقیقی است که برای آن طراحی شده است تا قطر سوراخهای قبلا ایجاد شده با مته یا وسایل دیگر را تا اندازه ای معین پرداختکاری نماید. سوراخهای دقیق با قطر استاندارد از عهده مته ساخته نیست و اگر اندازه دقیقی برای قطر سوراخ لازم باشد باید ابتدا سوراخ را به قطر چند هزارم میلیمتر کمتر از اندازه دلخواه با مته ایجاد کرد و سپس آن را تا اندازه دقیق برقو زد.

ساختمان برقو شیاردار و مخروطی و تیغه های آن فلزی یکپارچه است و با صفحه تراشی یا فزکاری به شکل دلخواه در می آید. تیغه ها سپس پشت تراشی می شوند تا لبه آنها تیز و برنده گردد. اندازه برقو با ریزسنج تعیین می شود و برای این منظور فاصله سر به سر دو تیغه مقابل هم اندازه گیری می شود.

انواع برقو:

در صنعت انواع گوناگونی برقو به کار میرود و برقو به عنوان ابزار پرداختکاری و ایجاد اندازه های دقیق جایگاهی خاص خود دارد. استفاده از برقوها با روی کار آمدن ماشینهای ابزار داخل تراشی از قبیل سنگهای داخل تراش محدودتر شده است و با وجود این هر گاه قطعه کار با ماشین تراش تراشکاری شود در نهایت می توان سوراخهای آن را با برقو پرداختکاری و دقیق کرد. از برقو میتوان بدون انکه نیازی به جابجا کردن قطعه کار باشد در ماشین فرز یا مته ستونی نیز استفاده کرد البته برقو های دستی نیز فراوان به کار می روند.

برقوهای دستی:

برقوهای دستی یر چهار گوش آچار خوری دارند که اندازه های آنها با آچارهای دستی مطابقت دارد. سر برنده و شیاردار برقو به طرف ته آن اندکی شیب دارد و این شیب موجب آسانی برقوزنی در ابتدای کار میشود. قطر ساقه برقو حدود ۱/۰ میلیمتر از قطر تیغه آن کوچکتر است. برقوهای دستی با شیارهای راست یا مارپیچ ساخته می شوند.

برقو های دستی برای پرداختکاری سوراخها و دقیق کردن آنها به کار می رود.

برقوها بر دو گونه اند:

دستی و ماشینی. برقوهای دستی سر چهار گوش آچارخوری دارند که اندازه آنها با آچارهای دستی مطابقت دارد. شیارها یا تیغه های برنده برقوهای دستی از سر به ته دارای اندکی شیب هستند تا کار برقو زنی به راحتی انجام شود. برقوهای دستی با شیارهای راست یا مارپیچ ساخته می شوند.

میان برقوهای ماشینی با دستی تفاوتی وجود دارد. اگر از برقوی دستی در ماشین استفاده شود آسیب می بیند. برقوی ماشینی دنباله ای دارد که به دنباله مته ها شبیه است و برای سرعتهای زیاد ساخته می شود. برقوهای کوتاه پیش از هر چیزی برای برقو کاری با ماشینهای خودکار پیچ زن که ابزارهای کوتاه بر روی آنها سوار می شود طراحی شده اند. روی دنباله این برقوها سوراخی پیش بینی شده است تا در ابزار گیر پین خور سوار شوند.

برقوهای پلیسه بر، برای از میان برداشتن پلیسه های درونی لوله های برش خورده طراحی شده اند. برقوی پلیسه بر دنباله راست را می توان روی مته برقی هم سوار کرد.

برقوهای دسته جغجغه ای معمولا در لوله کشی و برقکاری به کار می روند. برقوی پلیسه بر، برای خزینه زدن و گشاد کردن سوراخهای ورقهای فلزی هم به کار می رود.

برقو دستی

آدرس ما :

تهران - میدان حسن آباد - جنب بازارچه حسن آباد - پلاک 2

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا